Kontrola tabulky z minulé hodiny:

Fg < Fvz

          Těleso v kapalině plave.

Fg = Fvz

          Těleso se v kapalině vznáší

Fg > Fvz

          Těleso v kapalině klesá ke dnu – potopí se.

Obtížnější úlohy pro nadané žáky - dobrovolné: Řešení

 

Mechanické vlastnosti plynů

(Zapište si zápis do sešitu, přečtěte a promyslete, přečtěte si také odkazy – měřící přístroje.)

Plyny

Vlastnosti souvisí s částicovou stavbou - malé síly mezi molekulami, velké vzdálenosti

Jsou tekuté, rozpínavé, snadno stlačitelné. Plynná tělesa nemají vlastní tvar ani objem.

 

Atmosféra Země

je plynný obal Země (21% O, 78%N, 1% ostatní plyny (He, CO2,...), vodní páry, organické a anorganické látky (prach, viry, bakterie, pyl atd.)

 

Atmosférický tlak pa vzniká v důsledku působení gravitační síly Země na  atmosféru.

Horní vrstvy atmosféry působí tlakovou silou na spodní vrstvy atmosféry, a protože jsou plyny stlačitelné, mají vrstvy atmosféry při povrchu Země větší hustotu než vrstvy výše položené.

 

S rostoucí nadmořskou výškou atmosférický tlak klesá, závisí také na dalších podmínkách a to je : vítr, vlhkost, teplota.

K měření tlaku se používá rtuťový tlakoměr (barometr), aneroid nebo barograf.


normální tlak = pn = 101325 Pa - přesně, stanoveno dohodou

 

Vztlaková síla se řídí stejně jako u kapalin Archimedovým zákonem, tzn. že působí svisle vzhůru.

v = 1,29 kg/m3 je hustota vzduchu

 

Tlak plynu v uzavřené nádobě

Tlak plynu v uzavřené nádobě (např. v pneumatice) se měří manometrem.

Je-li tlak plynu v nádobě větší než atmosférický tlak pa jedná se o přetlak (pneumatika, míč, ...)

Je-li tlak plynu v nádobě menší než atmosférický tlak pa jedná se o podtlak

(vakuově balené potraviny, zavařeniny, ...)