Kontrola úkolů z minulé hodiny. Měli jste za úkol vybrat vždy dvě látky, vypsala jsem všechny, zkontrolujte si, jsou-li vaše mezi nimi.

Řešení:

1)    Látky z tabulky, ze kterých vyrobená tělesa plovou ve vodě:

Benzín, dubové dřevo, korek, olej. (Hustota látek je menší než hustota vody.)

2)    Látky z tabulky, ze kterých vyrobená tělesa se potopí ve vodě:

Cín, hliník, platina, rtuť, stříbro, zlato, železo. (Hustota látek je větší než hustota vody.)

3)    Látky z tabulky, ze kterých vyrobená tělesa plovou ve rtuti:

Benzín, cín, dubové dřevo, hliník, korek, olej, voda, stříbro, železo. (Hustota látek je menší než hustota rtuti.)

4)    Látky z tabulky, ze kterých vyrobená tělesa se potopí ve rtuti:

Platina, zlato. (Hustota látek je větší než hustota rtuti.)

 

Působení sil na tělesa ponořená do kapaliny

(do sešitu opište jen tabulku a tučné věty)

Jak víme z dřívějších hodin, působí na všechna tělesa v gravitačním poli Země gravitační síla (F = m. g). Na tělesa zcela ponořená do kapaliny působí tedy síly dvě, gravitační – směřuje dolů = do středu Země, vztlaková – směřuje vzhůru = od středu Země. Jak to s tělesem v kapalině dopadne, záleží na tom, která ze sil je větší.

Zkuste se zamyslet a doplňte tabulku:

Fg < Fvz

          Těleso v kapalině plave.

Fg = Fvz

 

Fg > Fvz

 

 

Co ještě platí (zapiš jen tučné věty, ostatní promysli):

  • Na dvě tělesa o stejném objemu působí stejná vztlaková síla.

!! Může se stát, že dvě tělesa mají stejný objem, působí na ně tedy stejná vztlaková síla a jedno z nich plove a druhé klesne ke dnu. Například stejně velký kus dřeva a kamene – dřevo bude plavat a kámen klesne ke dnu, mají stejný objem, ale různou hmotnost.

  • Na tělesa o stejné hmotnosti působí stejná gravitační síla.

!! Může se stát, že na dvě tělesa působí stejná gravitační síla a jedno z nich plove a druhé klesne ke dnu. Například nafukovací míč a malá olověná kulička – obě tělesa váží stejně, ale na těleso o větším objemu působí větší vztlaková síla. Když nafukovací míč ponoříme celý pod vodu a pustíme, vynoří se rychle nad hladinu.

  • Když těleso plave na hladině, jsou síly v rovnováze. Fg = Fvz

Když je těleso o menší hustotě než je hustota kapaliny, celé ponořené v kapalině, je Fg < Fvz.  Když se těleso z kapaliny vynořuje, vztlaková síla se postupně zmenšuje, v okamžiku, kdy je stejná jako gravitační, přestane se těleso dál vynořovat – plave. Můžete vyzkoušet s korkovou zátkou.

!! Doporučuji shlédnout video https://www.youtube.com/watch?v=p-M8Hw_nwug

 

Obtížnější úlohy pro nadané žáky - dobrovolné:

1)      Jakou silou zdvihneš kámen zcela ponořený ve vodě, je­li jeho hmotnost 14,2 kg a objem 5,4 dm3?

2)      Těleso ze stejnorodé látky, k jehož zvednutí je na vzduchu třeba síly 600 N, bylo ve vodě zvednuto silou 400 N. Jakou hustotu má látka?

3)      Objem dřevěné koule o hustotě je 800 kg/m3 je 6 dm3. Jak velký je její objem ponořený do vody?

Řešení příště.