Řešení příkladů z minulé hodiny, zkontrolujte:

1)    Vt = 0,4 m3

a)    Ró = 1000 kg/m3, g = 10 N/kg

Fvz = ? (N)

Fvz = Vt . . g

Fvz = 0,4 . 1000 .10

Fvz = 4 000 N

Na těleso o objemu 0,4 m3 působí při úplném ponoření do vody vztlaková síla 4 000 N.

 

b)    Ró = 900 kg/m3, g = 10 N/kg

Fvz = ? (N)

Fvz = Vt . . g

Fvz = 0,4 . 900 .10

Fvz = 3 600 N

Na těleso o objemu 0,4 m3 působí při úplném ponoření do oleje vztlaková síla 3 600 N.

 

c)    Ró = 1 250 kg/m3, g = 10 N/kg

Fvz = ? (N)

Fvz = Vt . . g

Fvz = 0,4 . 1 250 .10

Fvz = 5 000 N

Na těleso o objemu 0,4 m3 působí při úplném ponoření do glycerolu vztlaková síla 5 000 N.

 

2)    Vt = 0,075 m3

Ró = 1000 kg/m3, g = 10 N/kg

Fvz = ? (N)

Fvz = Vt . . g

Fvz = 0,075 . 1000 .10

Fvz = 750 N

Na dospělého muže o objemu 0,075 m3 působí při úplném ponoření do vody vztlaková síla 750 N.

 

Zápis do sešitu:

Plování těles

Když vezmeme do ruky těleso a celé ho ponoříme do kapaliny a pustíme ho, tak nastane jeden ze tří případů:

1)    Těleso klesne ke dnu – potopí se.

2)    Těleso se vynoří nad hladinu – bude plavat.

3)    Těleso se nepotopí ani se nevynoří – bude se vznášet.

Nezapisuj:

Můžete si vyzkoušet: Napusťte si vodu do umyvadla a ponořte do vody postupně kovovou lžičku, korkovou zátku, mikrotenový sáček naplněný vodou.

Měli byste pozorovat všechny tři jevy. Jistě jste pochopili, že chování tělesa v kapalině záleží na tom, z jaké látky je vyrobené.

Zápis do sešitu:

Těleso, které je celé ze stejné látky se nazývá stejnorodé těleso. Např. klíč, dřevěná krychle, plastový hřeben, korková zátka,…

 

Stejnorodé těleso ponořené do kapaliny

  • se potopí, jestliže hustota tělesa je větší než hustota kapaliny
  • plave, jestliže hustota tělesa je menší než hustota kapaliny
  • se vznáší, jestliže hustota tělesa je stejná jako hustota kapaliny

 

Vyzkoušejte si pokus, promyslete zápis a vypracujte úkoly: (tabulku neopisuj)

1)    Vyber z tabulky 2 látky, ze kterých vyrobená tělesa plovou ve vodě.

2)    Vyber z tabulky 2 látky, ze kterých vyrobená tělesa se potopí ve vodě.

3)    Vyber z tabulky 2 látky, ze kterých vyrobená tělesa plovou ve rtuti.

4)    Vyber z tabulky 2 látky, ze kterých vyrobená tělesa se potopí ve rtuti.

Látka

Hustota látky

Benzín

720 kg/m3

Cín

7 310 kg/m3

Dřevo dubové

650 kg/m3

Hliník

2 700 kg/m3

Korek

200 kg/m3

Olej

900 kg/m3

Platina

21 250 kg/m3

Rtuť

13 500 kg/m3

Voda

1 000 kg/m3

Stříbro

10 500 kg/m3

Zlato

19 320 kg/m3

Železo

7 870 kg/m3