Kontrola samostatná práce z předchozí hodiny- Převeď na základní jednotky

1)    0,5 kN = 500 N

2)    2,3 kPa = 2 300 Pa

3)    400 mPa = 0,4 Pa

4)    1,1 MPa = 1 100 000 Pa

5)    1 g/cm3 = 1 000 kg/m3

Příklady:

1)    Vypočítej hydrostatický tlak v jezeře v hloubce 18 metrů.

2)    Vypočítej hydrostatický tlak v moři v hloubce 200 metrů.

Důležité upozornění: Při vkládání na webové stránky se mi symbol řeckého písmene ró přepisuje na písmeno r.  Opravuji to na psané ró, vy si pište do sešitu psací řecké písmeno = mikulášskou hůl.

Řešení 1. příkladu:

h = 18 m

ró = 1000 kg/m3

g = 10 N/kg

p = ? (Pa)

Platí:

 ph = h. r . g

 ph = 18.1000.10

 ph =180 000 Pa

V 18 m hloubce v jezeře vzniká tlak 180 000 Pa.

Řešení 2. příkladu:

h = 200 m

ró = 1025 kg/m3

g = 10 N/kg

p = ? (Pa)

Platí:

 ph = h. r . g

 ph = 200.1025.10

 ph =2 050 000 Pa

V 200 m hloubce v moři vzniká tlak 2 050 000 Pa.

 

 

Vztlaková síla

Na těleso ponořené do kapaliny působí směrem vzhůru síla, která těleso nadnáší. Nazývá se vztlaková a značí se Fvz.

Vztah pro výpočet zjistil řecký fyzik Archimédes.

Fvz = Vt . rók . g

Vt…. objem tělesa             (Čím větší je objem ponořené části tělesa, tím větší je vztlaková síla.)

ró k…. hustota kapaliny      (Větší hustota kapaliny vyvolá větší vztlakovou sílu. Např. mořská voda nás nadnáší větší silou než neslaná.)

 g…. gravitační konstanta

 

Archimedův zákon:

„Těleso zcela ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, která se rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené“.

Vypočítejte příklady:

1) Jak velká vztlaková síla působí na těleso o objemu 0,4 m3, je-li zcela ponořeno:

a) do vody o hustotě 1000 kg/m3,

b) do oleje o hustotě 900 kg/m3,

c) do glycerolu o hustotě 1250 kg/m3,

2) Dospělý muž má objem asi 0,075 m3. Jak velká vztlaková síla na něho působí, ponoří-li se zcela do vody?

 Doporučuji shlédnout Rande s fyzikou:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150012-tlak-v-tekutinach-a-archimeduv-zakon/