Kontrola příkladů z minulé hodiny

  1. Hydraulický lis má písty 2 cm2 a 60 cm2. Jak velká síla působí na velký píst, působí-li na malý píst 10 N?
  2. Hydraulický lis má písty 5 cm2 a 0,5 m2. Jak velká síla působí na velký píst, působí-li na malý píst 20 N?

Řešení 1. příkladu:

S1 = 2 cm2

S2 = 60 cm2

F1 = 10 N

F2 = ? (N)

Platí:

S2/S1 = F2/F1

60/2 = 30

F2/F1 = 30

F2 = 30* F1

F2 = 30* 10

F2 = 300 N

Na velký píst působí síla 300N.

Řešení 2. příkladu:

S1 = 5 cm2

S2 = 0,5 m2 = 5000 cm2

F1 = 20 N

F2 = ? (N)

Platí:

S2/S1 = F2/F1

5000/5 = 1000

F2/F1 = 1000

F2 = 1000* F1

F2 = 1000* 20

F2 = 20 000 N

Na velký píst působí síla

20 000N.

Kontrola odpovědí na otázky:

1)    Větší hydrostatický tlak je v přehradě v hloubce 40 metrů. (Ve větší hloubce je větší hydrostatický tlak.)

2)    Větší hydrostatický tlak je v hloubce 20 metrů v moři. (Mořská voda má hustotu 1025 kg/m3  a tedy větší hustotu než voda neslaná.)

3)    Příklad: h = 7 m, r = 1000 kg/m3,  g = 10 N/kg

ph = ?(Pa)

ph = h. r . g

ph  = 7 . 1000 . 10

ph = 70 000 Pa

V přehradě v hloubce 7 m je hydrostatický tlak 70 000 Pascalů.

 

!! Důležitý zápis:

Tlak je fyzikální veličina.                   

značka                p

Základní jednotka       1 Pa (paskal)

Vedlejší jednotky        1 kPa (kilopaskal) =    1 000 Pa

                                     1 MPa (megapaskal) =        1 000 000 Pa

                                      1 mPa (milipaskal) =   0,001 Pa

 

 

 Samostatná práce - Převeď na základní jednotky

1)   0,5 kN =

2)   2,3 kPa =

3)   400 mPa =

4)   1,1 MPa =

5)   1 g/cm3 =

Příklady:

1)   Vypočítej hydrostatický tlak v jezeře v hloubce 18 metrů.

2)   Vypočítej hydrostatický tlak v moři v hloubce 200 metrů.