Hydraulické zařízení – příklady

(Napište číslo hodiny a nadpis.)

Vypracujte do sešitu příklady, nezapomeňte vypsat fyzikální veličiny, zadání opisovat nemusíte. Potom zapište zápis. Správné řešení zveřejním příští týden.

  1. Hydraulický lis má písty 2 cm2 a 60 cm2. Jak velká síla působí na velký píst, působí-li na malý píst 10 N?
  2. Hydraulický lis má písty 5 cm2 a 0,5 m2. Jak velká síla působí na velký píst, působí-li na malý píst 20 N?

 

 Hydrostatický tlak

Gravitační síla Země vyvolává v klidné kapalině tlak, který nazýváme hydrostatický. Velikost tlaku závisí na hloubce a na hustotě kapaliny.

 Vztah pro výpočet

ph = h. r. g

h       ….     hloubka                    

r (ró)        ….     hustota kapaliny    

g       ….     gravitační konstanta

 

Otázky: (Odpovědi zapiš do sešitu.)

1)   Zapiš, kde bude v přehradě větší tlak – v hloubce 5 metrů nebo v hloubce 40 metrů?

2)   Zapiš, kde bude větší tlak v hloubce 20 metrů v přehradě nebo v hloubce 20 metrů v moři? (Hustotu mořské vody najdeš na internetu.

3)   Vypočítej hydrostatický tlak v přehradě v hloubce 7 metrů.