1. hodina 23.3.

2. hodina 26.3.

1. napiš do sešitu kapitolu  Český stát za posledních Přemyslovců - Václav I.

                                                                                                               Přemysl Otakar II.

                                                                                                              Václav II,

                                                                                                             Václav III:

2. napsanou kapitolu se nauč

VÁCLAV I.

 1.   Přezdíván Jednooký – ztráta oka na lovu – jeho oblíbená zábava
 2. .   Polovina 13. století
 3. .   Spory se šlechtou, opíral se o města
 4. Zakládal města Staré Město pražské, Cheb, Brno, Olomouc, Jihlava
 5. Těžba stříbra – stříbrné doly v Jihlavě – razil mince
 6. Zakládal hrady – z nich ovládal zemi Bezděz, Zvíkov Křivoklát
 7. Války z Tatary – zastavil vpád Tatarů do Čech přes Českomoravskou vrchovinu, ale Morava vypleněna
 8. Zavedl v Čechách gotický sloh -. Uplatnil se při stavbě hradů, kostelů a klášterů
 9. Zavedl rytířskou kultura – rytířské turnaje. Zpívání rytířských zpěvů minesengři
 10.  Sestra Václava I. sv. Anežka – založila klášter a špitál Na Františku, zavedla v Čechách nové řády františkány a klarisky

 

PŘEMYSL OTAKAR II.

 1. .   2. polovina 13. století
 2. .    Přezdíván král železný a zlatý – byl silný – silná armáda a bohatý – těžba stříbra
 3. .    Zakládal města – 50 měst – České Budějovice
 4. .     Rozkvět země, země bohatá, těžba stříbra
 5. .     Sňatek s Markétou Bábenberskou – získal Rakouské země, později Štýrsko, Korutany a Kraňsko, dostal se k Jaderskému moři
 6. .    Spor o Štýrsko s uherským králem Bélou IV. – bitva u Kressenbrunnu – porážka Bély – potvrzeno držení Štýrska
 7. .    Uspořádal křížovou výpravu do Pobaltí, cíl – šířit křesťanství – založil u Baltského moře město Královec, dnešní Kaliningrad
 8. .    Chce se stát císařem, ale je příliš mocný, proto zvolen bezvýznamný rakouský vévoda Rudolf Habsburský
 9. .    Přemysl Otakar II. se mu nechtěl podřídit – 1278 – bitva na Moravském poli – ztratil podporu české šlechty – poražen , zemřel
 10. .  Rozvod se stárnoucí Markétou, nový sňatek s uherskou princeznou Kunhutou -   syn Václav II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁCLAV II.

 1. .     Po smrti Přemysla Otakara II. měl pouze 7 let
 2. .     V Čechách vládl zatím jeho strýc Ota Braniborský - úpadek země, vykrádání Branibory, na Moravě vládl Rudolf Habsburský – lidem se dařilo lépe
 3.  .    Ota Braniborský věznil Václava II. na hradě Bezděz a potom v Německu – v žaláři trpěl – nedostatek jídla, nemocný, nedostatečné vzdělání
 4. .     Vykoupen českou šlechtou, za něho vládl Záviš z Falkenštejna, později se ujal vlády sám a Záviše popravil
 5. .     Václav II. vládl ve 2. pol. 13. stol. a na počátku 14. stol.
 6.  .     Oženil se s Jitkou, dcerou Rudolfa Habsburského
 7. .     Obklopil se vzdělanými rádci, on sám schopná panovník
 8. .      Podporoval církev a řád cisterciáků, založil klášter v Praze na Zbraslavi – pohřebiště českých králů
 9.  .     Těžba stříbra – bohatá naleziště v Kutné Hoře
 10.  . razil stříbrné mince – pražské groše – nejhodnotnější měna v Evropě
 11. . vydal horní zákoník – zásady těžby stříbra
 12. .  usiloval o vydání zemského zákoníku – nesouhlas šlechty
 13. . Získal tři koruny – českou, polskou a uherskou
 14. . Zemřel ve 34 letech

 

VÁCLAV III.

 1. Počátek 14. století,
 2. nevládne, věnuje se zábavám – hony, hostiny
 3. ztratil uherskou korunu
 4. hrozí ztráta polské koruny – tasení do Polska
 5. r. 1306 v Olomouci zavražděn
 6. vymírá rod Přemyslovců po meči