Připrav odpovědi na otázky ústně.

7. TŘÍDA – OPAKOVÁNÍ – TÝDEN OD 16. 3. -  20. 3. 2020

1. Časové rozmezí trvání rozvinutého feudalismu.

2. Hlavní zaměstnání.

3.  Další změny v období rozvinutého feudalismu.

4. Charakterizuj strukturu společnosti.

5. Jak vznikala středověká města a jak á místa byla vybírána pro založení?

6. Vyjmenuj druhy středověkých měst a kdo je založil?

7. Vyjmenuj práva, která města dostala od svých zakladatelů?¨

8. Kdo žil ve středověkých městech?

9. Jaký dokument byl vydán za vlády Přemysla Otakara II. a co obsahoval?

10. Jak vyřešil nástupnictví? Vysvětli.