VStupní test si napíšeme v úterý 24.9. Témata k opakování jsou následující:

  • pravopis
  • určování slovních druhů
  • určování mluvnických kategorií (podst. jména, slovesa)
  • základní skladební dvojice
  • rozvíjející větné členy
  • počet vět v souvětí
  • interpunkce