Zde je řešení z tohoto týdne:

uč. 80/11

nemocen - přídavné jméno, otevřená - přídavné jméno, mluvčího - podstatné jméno, ráda - přídavné jméno, opuštěn - přídavné jméno, potrhaný - přídavné jméno, ředitelem - podstatné jméno, sám - zájmeno, udýchané - přídavné jméno, kapitánku . podstatné jméno, první - číslovka, poslancem - podstatné jméno

 

literatura - otázky k ukázce Jak vlastně začaly prázdniny: Káťa.docx