Řešení:

73/2 (všimněte si, že podměty opravdu nemusí být pouze podstatná jména...)

cestovatel - podstatné jméno

zkušený - přídavné jméno

každý - zájmeno

mlha a šero - podstatná jména

cítit se - sloveso

mnoho - číslovka

ano - částice

my - zájmeno

zvonění - podst. jméno

týdny - podst. jméno

hoří - citoslovce

sytý - přídavné jméno

proč - příslovce

autobus a automobil - podstatná jména

 

74/1

se líbila - slovesný

byl uvázaný - jmenný se sponou

je ředitelem - jmenný se sponou

prodává - slovesný

mihla se a zmizela - slovesný, několikanásobný

byla jako vymetená - jmenný se sponou

kvetly - slovesný

je režisérem - jmenný se sponou

se tyčil - slovesný

byly modré - jmenný se sponou

seděli jsme - slovesný

poslouchali jsme - slovesný

je pravda - jmenný se sponou

koupila - slovesný

se stal skutečností - jmenný se sponou

byl spoluzakladatelem - jmenný se sponou

 

Léto na krásném bílém koni - prac. list.docx

 

 

Nezapomeňte také na UMÍME TO, všechno, co jste tam udělali či neudělali, tam vidímUsmívající se