• mluvnice

-  tomto týdnu si zopakujeme vedlejší věty příslovečné - zde je pracovní list s řešením: VV příslovečné.docx

- dále si věty příslovečné procvičujte na umíme to - mnozí ještě nemáte splněno z minulého týdne (každý alespoň 7 minut)

- pustíme se do vedlejší věty přívlastkové - zápis do sešitu zde: Vedlejší věta přívlastková zápis.docx

- učebnice 90/2 - písemně do sešitu, podtržený přívlastek nahrazujeme VV přívlastkovou

příklad - 1. věta: Dědeček zná mnoho zajímavých pověstí ze svého rodného kraje.

Dědeček zná mnoho zajímavých pověstí, které pochází z jeho rodného kraje. 

Budeme kontrolovat ve škole 17.6.

 

- na umíme to máte na nástěnce cvičení na rozlišování vět způsobových a přívlastkových

 

  • literatura

- četba str,. 187-188 Jak rabi Low stvořil golema - zápis do sešitu (jméno autora, název ukázky, třemi větami děj, můžete přidat ilustraciUsmívající se)