• mluvnice

- pokračujeme v opakování rozvíjejících větných členů:

písemně do sešitu: učebnice str. 76/2, 78/6, 79/10 (řešení přidám, zkontrolujte si!!!)

- na umíme to máte dvě nová cvičení, udělejte obě minimálně do třetí úrovně

Pokud nebudete mít zopakované větné členy, nepochopíte následující učivo o druzích vědleších vět...

  • literatura

- přečtěte si ukázku Únos domů str. 160 - 164

- do sešitu si zapište název ukázky, jméno autorky, minimálně pět vět o přečteném textu a zde se podívejte na ukázku ze stejnojmenného filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=TIPLo2o-agc