Dobrý den,

zdravím vás po Velikonocích a jdeme na další práci:

  • mluvnice

- nejdříve opakování věty jednočlenné, dvojčlenné a větného ekvivalentu:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/376

- nyní nás čeká opakování učiva ze skladby ze 6. třídy. Začneme v učebnici str. 72 - přečtěte si vše o podmětu

- písemně do sešitu 73/2 (vypsat z vět podměty a určit, jakým slovním druhem jsou vyjádřeny)

- str. 74 - zopakujeme si vše o přísudku

- písemně do sešitu str. 74/1 (vypíšeme přísudky a určíme jejich druhy)

řešení obou těchto cvičení brzy přidám, zkontrolujte si!!!

https://www.umimeto.org/ - na nástěnce máte připnuta doporučená cvičení na podmět a přísudek

- ještě jedn úkol - poproste doma rodiče či sourozence, aby vám nadiktovaliz učebnice  na str. 99 cv. 1, řešení přidám

  • literatura

- přečteme si ukázku Léto na krásném bílém koni, čítanka str. 147-150 a odpovíme na následující otázky:

Léto na krásném bílém koni - prac. list.docx

 

To je pro tento týden vše, ať se vám daří! S nejastnostmi se klidně ozývejte.

A jen připomínám - dělejte opravdu všechnu práci, až se uvidíme ve škole, budu počítat s tím, že máte vše hotovo. Při hodnocení se pak bude přihlížet k vaší současné aktivitě - jestli posíláte práce, plníte včas on line úkoly. Tak si prosím vše pohlídejte.