• pravopis
  • obohacování slovní zásoby (způsoby)
  • archaismy, historismy, neologismy
  • slovotvorba
  • odvozování, skládání, zkracování
  • odvozování podst. jmen, příd. jmen a sloves

učebice str. 28-46