• pravopis
  • význam slov věcný a mluvnický
  • slova mnohoznačná
  • sousloví
  • rčení, přísloví
  • synonyma, homonyma
  • odborné názvy
  • slova citově zabarvená