Řešení úkolů z minulého týdne:

Učebnice str. 39 / cv. 2: 1.True, 2. It doesn´t say, 3. False, 4.False, 5.True, 6.True, 7. False, 8.It doesn´t say.

Učebnice str. 39 / cv. 4b: 1-d, 2-a, 3-f, 4-b, 5-e, 6-c

Pracovní sešit str. 30 / cv. 1: zkontrolovat podle poslechu, CD v sešitě

Pracovní sešit str. 30 / cv. 2: 1. You must be joking, she likes you, Really. 2. Are you doing anything at the moment, Do you want to come round to my place. 3. here it is, a sort of, the best thing is.

 

Nové úkoly

1. Učebnice str. 44 přečíst článek o Londýně a odpovědět na otázky do gramatiky:

Where does the Queen live?

When were the Olympics in London?

What si Velodrome?

What is the name of the river in London?

Which building is the oldest in London?

What is the London Eye?

How much time does it take to go round?

What is Big Ben?

2. Pracovní sešit str. 34 / cv. 1, 3

3. Vypracuj projekt na téma Londýn - vyber si 5 památek, ke každé napiš alespoň 4 věty + obrázky + zjisti počet obyvatel města, měnu, kterou se zde platí, řeku, která protéká Londýnem, polohu Londýna(v jaké zemi leží + jak vypadá vlajka této země), jazyk, kterým se zde mluví, jaké dopravní prostředky zde využívají.

 

Procvičování online: https://elt.oup.com/student/project/level3/?cc=cz&selLanguage=cs

Odkaz na online slovník pro procvičování výslovnosti slovíček: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ (do řádku vedle slova English zadat slovo, po vyhledání slova se pod ním objeví dva mikrofonky - modrý je pro britskou výslovnost - ten použít)