7. tř. AJ

zadáno 11. 3., splnit do 19. 3.

- Slovíčka 3. l. - průběžně opakovat

- odkaz na online slovník pro případné procvičení výslovnosti neznámých slovíček

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com

(do řádku vedle slova  English napsat slovíčko, odkliknout

slovíčko se objeví na stránce, pod ním dva mikrofonky - použít , modrý pro britskou výslovnost)

- učebnice str. 39/ cv. 2 - vypracovat do do sešitu

                  str. 39/ cv. 4b - spojit věty, jak k sobě patří, přepsat do sešitu, písemně přeložit

- pracovní sešit s. 30/1, 2

- procvičujte 3. lekci  i online :-)

https://elt.oup.com/student/project/level3/?cc=cz&selLanguage=cs