POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE

DATUM: pátek 4.6.

Témata:

Body parts

Relative pronouns (who, which, that)

Should, shouldn´t / might, might not

Health and treatment

Vocabulary Unit 3

 

Samuel - zadání

DATUM: pátek 4. 6. 

Učivo: 

Příroda a venkov - slovní zásoba
Dny v týdnu
Měsíce
Osobní zájmena
Zdraví a nemoc - slovní zásoba