ÚKOLY K  VYPRACOVÁNÍ      :       týden od 9.3.-13.3.2020

Milí moji žáci, nyní máte před sebou samostatné samostudium a ukáže se, jaké kdo máte charakterové a lidské vlastnosti. Je to totiž o duši každého z vás, úkoly vám budu psát na každý den a rozhodla jsem se, že tak, jak máme rozvrh. Je jich z mého pohledu málo a vybrala jsem vám vždy to hlavní a zásadní. Máte na to celý den a můžete si vybrat, v kterou dobu si úkol vypracujete. Odměnou vám je domácí prostředí a pohodlí vašich pokojíčků, tak si myslím, že si i já zasloužím, abyste mi vypracovali úkoly jak nejlépe dovedete a velmi zodpovědně, vše si po skončení opatření zkontroluji a pečlivě ohodnotím. Věřím, že mám ty nejsvědomitější žáky na škole a již 2 roky vás takovému chování učím.  Buďte dobrými  lidmi a podejte nejlepší výkon, jakého jste schopni, tady se mi ukáže, kdo jste a kam v životě směřujete ...  Mám vás moc ráda a už nyní mi chybíte, z prázdné třídy vás zdraví a na vás myslí vaše učitelka Monika .

STŘEDA   11.3. 2020 :

ČJ  :   UČEBNICE  strana 90 - cvičení 1.), 2.), 3.) - do školního sešitu

MAT :  UČEBNICE  strana 74 - cvičení 14.)

                                 strana 75 - cvičení 16.), 17.) - do školního sešitu

VLAST. : UČEBNICE strana 14-15 / červená /

                    " Karlovarský kraj "

a) přečíst

b) překreslit mapu do sešitu

c) důležité údaje do mapy : pohoří, řeky,uhlí,elektrárna,velká měst

 

 

ČTVRTEK   12.3. 2020 :

ČJ  : UČEBNICE strana90 - cvičení 4.) - do školního sešitu

MAT :  UČEBNICE strana 75 - cvičení 15.)

                                strana 75 - cvičení 18.) SÚ - do škol.sešitu / nákres, výpočet, odpověď /

VLAST. : vzít si včerejší práci v sešitu - Karlovarský kraj , naučit se to spolu se sešitem, říkat si to nahlas a ukazovat vše na mapě, / minimálně 3x /, poté jen zopakovat kraje předešlé ( Středočeský, Jihočeský, Plzeňský), připravit se na malý test, který bude v pátek 13.3.  / 10 otázek  /

 

 

 PÁTEK    13.3. 2020  :

ČJ  :  UČEBNICE strana  91  -  cvičení  6.) - / celé do školního sešitu /

MAT :  UČEBNICE  strana  76  -  cvičení :  1.) a,b,c  +  cvičení : 4.)

                                   strana  76  -   cvičení  5.)6.)   SÚ  /  výpočet + odpověď do sešitu /

VLAST. :   TEST  : 

1.)  Jaké je krajské město  Jihočeského kraje ?

2.)  Která řeka protéká Prahou ?

3.)  Ve kterém kraji byste hledali hrad Karlštejn ?      a) Středočeský   b) Jihočeský   c) Plzeňský

4.)  Kterým jihočeským městem protéká řeka Lužnice ?

5.)  Ve kterém městě byste hledali pivovar BUDVAR ?

6.)  Co nebo kdo je TEMELÍN ?

7.)  Ve kterém městě se nacházejí Škodovy závody ?   a) Klatovy    b) Cheb     c) Plzeň

8.)  Jaké je krajské město Karlovarského kraje ?

9.)  Vyjmenuj alespoň 2 lázeňská města v Karlovarském kraji ?

10.)  V Sokolově se těží  jaké uhlí ?      a)  hnědé   b) netěží se   c) černé

BONUS  :  Jak se jmenuje cesta, lemovaná sloupy,určená k procházkám ? ..................


    Hodnocení  :    1 chyba  -    1    

                                 
                                 
2 - 3 chyby  -  2

                                  4, 5, 6  chyb     -  3

                                  vic jak 6 chyb   -   4


 

                                                               týden od 16.3. - 20.3.2020

PONDĚLÍ    16.3. 2020  :

ČJ  : PRACOVNÍ SEŠIT strana 12 - cvičení 1.) 2.) 3.)

MAT :  UČEBNICE  strana  77  -  cvičení :9.) + PRACOVNÍ SEŠIT strana 10 - cvič. 2.), 6.)

                                                                          / Šikulky prosím i zbylá cvičení ze strany 10 /

PŘÍROD. :  "  Dýchací soustava " UČEBNICE strana 56 , přečíst + zapiš důležité údaje - pouze heslovitě 

 

 

ÚTERÝ    17.3. 2020  :

ČJ  : UČEBNICE strana 95 - cvičení 1.) 2.) - napiš do školního sešitu

 

MAT :  PRACOVNÍ SEŠIT  strana  11  -  cvičení :7.) 8.) 10.) 11.)

PŘÍROD. :  "  Dýchací soustava " -pustit si na YouTube : " 08 - Byl jednou jeden život" ( 24:57 min ) -  " DÝCHÁNÍ "

 

STŘEDA    18.3. 2020  :

ČJ  : UČEBNICE strana 95 - cvičení 3.) - ústně   ( vyhledej sloveso a vytvoř všechny rozkazy, které lze vytvořit - 2. os. č.j. / ty / a 1. os. č.množ. / my / a 2. os. č. množ. / vy / + poruč daným osobám, aby to dělali )   Příklad :  pozvala pozvi! pozvěme! pozvěte!

    -  UČEBNICE strana  96  -  cvičení  5.)  - do školního sešitu

MAT :  PRACOVNÍ SEŠIT  strana  11  -  cvičení : 9.) 12.) + příklady vpravo za čarou

VLAST. : UČEBNICE strana 16 - 17 / červená /

                         " Ústecký kraj "

a) přečíst

b) překreslit mapu do sešitu

c) důležité údaje do mapy : pohoří, řeky,uhlí,ropa,velká města

   

ČTVRTEK    19.3. 2020  :  

ČJ  : UČEBNICE strana 97 - cvičení 2.)  slovesné tvary podmiňovacího způsobu vypiš do škol.sešitu

       - PRACOVNÍ SEŠIT strana 13 - cvičení 2.) 

MAT :  UČEBNICE  strana  79  -  cvičení :  3.)5.) + SÚ strana79 - cvičení7      

VLAST. : vzít si včerejší práci v sešitu - Ústecký kraj , naučit se spolu se sešitem, říkat si to nahlas a ukazovat vše na mapě, / minimálně 3x /

 

PÁTEK    20.3. 2020  :

ČJ  : UČEBNICE strana 97 - cvičení 3.) do školního sešitu

        - PRACOVNÍ SEŠIT strana 13 - cvičení 1.) dole  : doplň i,í - y,ý

MAT :  PRACOVNÍ SEŠIT  strana  12 - cvičení 2.) 6.)

VLAST. : protože v pátek nemáme vlastivědu ani přírodovědu, můžete si kůzlata udělat v pracovním sešitě MAT i zbylá cvičení ze strany 12, tedy cvičení : 1.) 3.) 4.) 5.), jsou lehoučká a nezaberou vám mnoho času

 

PONDĚLÍ    23.3. 2020  :     

ČJ  : UČEBNICE strana 98 - cvičení 2.) do školního sešitu - doplň neúplné věty podle sebe

MAT :  PRACOVNÍ SEŠIT  strana  13 - cvičení 8.)

                                                  strana  13 - cvičení 11.) - SÚ  / ŠIKULKYcelá strana 13 /

PŘÍROD. :  "  Oběhová soustava " -  učebnice strana 57

 

ÚTERÝ   24.3. 2020 

 ČJ  : UČEBNICE strana 99 - cvičení 3.)  do škol.sešitu   / doplň : i,í - y,ý /

MAT :  UČEBNICE  strana  80  -  cvičení :  8.) - jen 1. sloupek - levý - žlutý

                                     strana 80   -  cvičení 11.)  -

PŘÍROD. :  " Byl jednou jeden život " - YouTube  -  07 - SRDCE / 24:57 / podívat se

- udělejte si pár základních poznámek do sešitu PŘÍR. z těchto 3 dokumentů

 

 

STŘEDA    25.3. 2020  :

ČJ  :   UČEBNICE strana 99 - cvičení  5.) sestav správně 5 vět a napiš do škol.sešitu

MAT :    UČEBNICE   strana 82  -   cvičení 1.) 4.)

              PRACOVNÍ SEŠIT    strana 14 - cvič. 1.), 2.)

VLAST. : UČEBNICE strana 18 - 19 / červená /

                         " Liberecký kraj "

a) přečíst

b) překreslit mapu do sešitu

c) důležité údaje do mapy : pohoří, řeky,Máchovo jezero, bižuterie, sklo,velká města..

 

ČTVRTEK      26.3.2020    :

 ČJ  -   PRACOVNÍ  SEŠIT strana  14   - cvičení  3.) doplň i,í - y,ý

                                                            strana  14   -  cvičení  6.) Diktát- podtrhni slovesa vlnovkou

MAT  -  PRACOVNÍ  SEŠIT   strana 14  -  cvičení  5.) + strana 15 / za čarou vpravo/  zaokrouhlování

VLAST. : vzít si včerejší práci v sešitu - Liberecký kraj , naučit se spolu se sešitem, říkat si to nahlas a ukazovat vše na mapě, / minimálně 3x /

 

 PÁTEK      27.3.2020     :

 ČJ  - zavolat mi slohovou práci   /  PS : strana 15 - Moje povolání, čím chci být../

MAT  -      UČEBNICE   strana    83   -   cvičení  10.)  počítej pod sebe

                                      strana     83  -   cvičení  8.)   SÚ

Protože nemáte v pátek přírodovědu ani vlastivědu, šikulky si udělají v matematice v PRAC. SEŠITĚ i zbylá cvičení ze strany 15

 

 PONDĚLÍ    30.3.2020     :        týden od 30.3. - 3.4.2020

 ČJ  : UČEBNICE strana 102   -  nastudujte si DRUHY ZÁJMEN - / oranžová tabulka / už jsme to opakovali již dříve, není to těžké, stručně :  osobní zájmena - jsou osoby, jako když časujete v Aj nebo v Čj, přivlastňující zájmena těmto zájmenům něco přivlastňují a ukazovací zájmena na ně ukazují.. vztažná - napojují věty mezi sebou, jsou stejná jako tázací + tam patří : " jenž ", tázací jsou obvykle na začátku věty, ptáme se jimi. Neurčitá zájmena neurčují konkrétně a záporná negují - opak kladného.

UČEBNICE strana 102  -  cvičení  1.) - vypiš do školního sešitu zájmena a  podle tabulky správně urči druh zájmena 

MAT  -   na YouTube si zadejte tento odkaz  :  "  OBSAH OBDÉLNÍKU ( výpočet ) GEOMETRIE 4.ročník, str.31, úvod A  "         -        /  3:00 min / , dobře vnímejte

pak si vezměte UČEBNICI na straně 86 a vypočítejte cvičení 6.) - SÚ do škol. sešitu

PŘÍROD. :  " Byl jednou jeden život " - YouTube  -  26:12 min - TRÁVENÍ  /  15 /

  -  pokud tam zazní nějaká pro vás důležitost, udělejte si do sešitu pár pojm

 

ÚTERÝ      31.3.2020     : 

 ČJ  -   PRACOVNÍ  SEŠIT strana  16   - cvičení 2.) + cvičení 3.) -  doplňte zájmena

MAT :  PRACOVNÍ SEŠIT  strana  16 - cvičení 1.) + cvičení 3.)  -   SÚ 

PŘÍROD. : Testík 

1.) Která část těla se dělí na 2 průdušky ?

2.) Je srdce sval ?    ANO  x  NE

3.) Cévy, které rozvádějí odkysličenou krev se nazývají tepny nebo žíly ?

4.) Jaké krvinky pohlcují a ničí škodlivé látky, červené nebo bílé ?

5.) Jaké máme 4 krevní skupiny ?

6.) Co je blíže k ústní dutině, hltan nebo jícen ?

7.) Kde dochází k rozmělňování potravy na kašovitou hmotu, ve kterém orgánu ?

8.) Nestrávené zbytky potravy putují do tlustého nebo tenkého střeva ?

9.) Čím odchází nestrávené zbytky - stolice z těla ven ?

10.) Co drží často lidé, když chtějí zhubnout ?

   BONUS  :   Co bylo myšleno ve videu, pod pojmem :  " evakuace obsahu žaludku " ?

 

STŘEDA     1.4.2020      :

 ČJ    -   UČEBNICE   strana 103 - cvičení 1.) ústně - řekni daná zájmena v 1.pádě : Kdo, co?           -  podívej se na skloňování zájmen : já   +  ty + se  / pamatuj : 2.+4.p. = mě, mne..                 3.+6.p. = mně / -  oranžová tabulka  - pouze se dívej očima 

          -  UČEBNICE  strana  103  -   cvičení  2.) Vypiš do školního sešitu pouze doplňovaná  zájmena, neopisuj celé věty do sešitu / všech doplněných zájmen je :  12 vět = 12 zájmen

Např.: 1.věta - ti, 2.věta -  ...

MAT   -  PRACOVNÍ SEŠIT  strana 17 -  cvičení 8.) + 11.)  - SÚ

VLAST. :  "  Královéhradecký kraj "   učebnice strana 20-21

a) přečíst

b) překreslit mapu do sešitu

c) důležité údaje do mapy : pohoří, řeky, města, Babiččino údolí, Prachovské skály, Sněžka,  Kost...

 

ČTVRTEK      2.4.2020    :

ČJ  -    UČEBNICE  strana 104 -  cvičení 4.)  / doplň tvary zájmena " já " /napiš do škol.sešitu

MAT -  PRACOVNÍ  SEŠIT  strana 18  -  cvičení 4.) + 5.)

VLAST. :  "  Královéhradecký kraj " 

- vzít si včerejší práci v sešitu - Královéhradecký kraj , naučit se spolu se sešitem, říkat si to nahlas a ukazovat vše na mapě, / minimálně 3x /

 

 PONDĚLÍ        6.4.2020    :

 Ahoj dětičky, dnes máte jediný úkol a sice mi v průběhu dne zavolat vaše víkendové dobré skutky.

 

ÚTERÝ      7.4.2020     :

ČJ    -      UČEBNICE   -   strana  106  -  cvičení 9.) dej do tvarů zájmeno "my" a napiš do školního sešitu

        -      PRACOVNÍ  SEŠIT   strana  18  -  cvičení 1.) dej zájmeno do tvaru

MAT  -   UČEBNICE  -   strana  89  -   cvičení 1.), 2.), 4.)  - do školního sešitu, aritmetický průměr

PŘÍR. :    Vylučovací soustava  - učebnice 60-61

na YouTube pustit si :  "Byl jednou jeden život" - LEDVINY - č.16 / 26:43 /  - zapsat si popřípadě důležité údaje

 

STŘEDA      8.4.2020     :

ČJ    -      UČEBNICE   -   strana  106  -  cvičení - 11.) doplň :  mi x my - do škol.sešitu

         -      PRACOVNÍ  SEŠIT  -  strana  18  -  cvičení 2.) doplň : mě x mně - do škol.sešitu

MAT  -   UČEBNICE  -   strana  89  -   cvičení 5.), 6.)   - SÚ - aritmetický průměr.

VLAST. :  "  Pardubický kraj "   učebnice strana 22-23

a) přečíst

b) překreslit mapu do sešitu

c) důležité údaje do mapy : pohoří, řeky, města,CHKO-chráněné krajinné oblasti, lázně, Ležáky..

 

                   Přeji všem hezké Velikonoce.

 

ÚTERÝ    14.4.2020   :

ČJ -  UČEBNICE   strana  108  -   cvičení 3.) do škol.sešitu   náš x naše ?

     -  PRACOVNÍ SEŠIT  strana 18  -   cvič. 3.)  sebou x s sebou  +  cvičení 4.) zájmeno : ona

MAT -  PRACOVNÍ SEŠIT  strana 19 - cvičení  1.) 2.) 3.)

VLAST. : "  Pardubický kraj "

- vzít si práci v sešitu - Pardubický kraj , naučit se spolu se sešitem, říkat si to nahlas a ukazovat vše na mapě, / minimálně 3x /

 Milí delfínci, nevím, zda to víte, ale dnes je " mezinárodní den delfínů " a jen několik zajímavostí : věděli jste, že delfín spí s jedním otevřeným okem ? A když se dorozumívají, že nepoužívají slova, ale že jejich komunikace je v celých  větách ? Co ještě dokážete zjistit o delfínech zajímavého ? Zkuste si vyhledat a zapište si to do Přírodovědy - pokud budete chtít, můžete mi zavolat, co jste o nich zjistili. Ráda se budu divit...   Mo

 

STŘEDA   15.4.2020  :

ČJ  -  PRACOVNÍ SEŠIT -  strana18  -   cvič. 5.)  doplň zájmeno+ cvič. 6.)  i-y ?

                                         -  strana 19 -   cvič. 1.)  doplň tvar zájmena

MAT -  PRACOVNÍ SEŠIT - 19 - cvičení  6.) + vpravo za čarou sloupec příkladů

ČÍTANKA - najděte si v čítance téma : Velikonoce a přečtěte si texty, které se k nim vážou.

 

ČTVRTEK  16.4.2020

Vyberte si jeden z dokumentů / nebo oba :-) / a shlédněte do konce :

 

https://www.youtube.com/watch?v=HRwOy_IHi_U     Dynastie delfínů  / 45:04 /

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHzBrdncono      Civilizace delfínů / 23:52 /

Pokud si ve zbylém čase vypracováváte i zbylá, nezadaná cvičení, při hodnocení tím nasbíráte bodíky navíc.

 

PÁTEK      17.4.2020

                                               S L O H   :

Téma : Jak ovlivnil koronavirus naší rodinu "

Vypište si do levého sloupečku 10 bodů klady +  do pravého sloupečku mínusy -

Zamyslete se, jak karanténa ovlivnila vás a chod vaší rodiny a sepište plusy a mínusy.

plus : co mi a mé rodině tato situace dala, přinesla...

mínus : co mi a mé rodině tato situace vzala, znemožnila...

Nemusíte skládat celé věty, dělejte odrážky, jako jsme používali v sešitech Přír., Vlast.,.

V pondělí 20.4. se se mnou telefonicky spojte, buď přes rodiče nebo vaše číslo a klady a zápory mi přečtete. Kdo nemá kredit - jen mne prozvoní. Poznámka : bude jich 10+   a 10-  .

Na úkol máte 3 dny / PÁ, SO, NE /.

To je ode mne vše, běžte na sluníčko, na zahradu, do přírody, zasportujte si, večer si něco přečtěte, pusťte si oblíbený film, zahrajte si hru nebo si třeba jen povídejte s rodinou. Dnes jděte hlavně na sluníčko, nabrat  vitamín D - léčí.

 

PONDĚLÍ       20.4.2020

Spojte se se mnou a přečtěte mi vaše úvahy z minulého slohového zadání.  Zítra, v úterý 21.4. se již sejdemem nad úkoly Čj, M, Př. Užijte hezký den . MK

 

ÚTERÝ     21.4.2020  :

ČJ  -   Téma :  "  ČÍSLOVKY " - je to už opakování, již jsme to dělali...nápověda : číslovky jsou slovní druh, který má číslo : 4 a stejně je tak můžeme zařadit do 4 skupin.

základní - určují počet a otázka na ně je : kolik ?  / pět, deset, několik.../

řadové - určují pořadí a otázka je : kolikátý ? / pátý, desátý, několikátý.../

násobné - určují násobek a otázka je kolikrát ?  /  pětkrát, desetkrát, několikrát.../

druhové - určují množství druhů , otázka je : kolikerý ? kolikero ?  / patery, patero, desatery, několikero.../

Číslovky jsou buď URČITÉ - kdy se dovídáme konkrétní počet a množství a NEURČITÉ - kdy neumíme určit počet / několik, několikátý, několikrát, několikero,mnoho, málo,...atd. /

ÚKOL :

ČJ -   UČEBNICE  -   strana  113 - oranžový rámeček, zopakovat

                              -    strana 114 - napiš číslovky cvičení 5.) do škol.sešitu

                               -   strana 114 - cvičení 7.) nahlas přečti celé cvičení s číslovkami      

MAT. :   Téma jsou " ZLOMKY " - opět opakování - čitatel, jmenovatel, zlomková čára..

Zlomek se čte tak, na kolik dílů je rozdělený celek ( rozdělen na 5 dílů - pětina, na 3 díly - třetina ,...atd.)

Když je číslo nahoře rovné číslo dole = 1  / jedna celá /.

Když počítáme část z celku - pravidlo je :

1. označ bublinou celek

2. vezmi celek a vyděl ho jmenovatelem / "nožičkami " /

3. pokračuj a číslo které ti vyjde vynásob čitatelem / " hlavičkou "/ - nebojte se toho, bylo to i ve pololetní a čtvrtletní práci..

ÚKOL  :   UČEBNICE  - strana 91 - cvičení 2.) + 4.) zapiš do škol. sešitu

                                      - strana 91 - cvičení 3.) přečti nahlas

               PRACOVNÍ  SEŠIT  -   strana 22 - cvičení 1.) + 2.)

PŘÍROD.  Učebnice strana 61  "  K O Ž N Í   S O U S T A V A "

YouTube : Byl jednou jeden život  -   č.13 - " Kůže "  / 25:56 min / - podívat se do konce

 

STŘEDA    22.4.2020  :     

ČJ   -  PRACOVNÍ SEŠIT  strana  21  - cvičení 1.) oranžově - číslovky určité / známe počet /

                                                                      zeleně - číslovky neurčité / nedá se určit počet a množství /   

      -   PRACOVNÍ  SEŠIT  strana   21 - cvičení 2.) - spojte motýly se správnou květinou    

MAT.:   - UČEBNICE  -  strana 91  - cvičení 4.) - zapiš zlomky

                                   -  strana  92 -  cvičení 9.) - vypočti část z celku

            -  PRACOVNÍ  SEŠIT -   strana 22  - cvičení  4.) - vypočti část z celku

VLAST.:  učebnice strana  24-25   kraj : "  V Y S O Č I N A "

a) přečíst

b) překreslit mapu do sešitu

c) důležité údaje do mapy : pohoří, řeky, města,..Telč, přehrady,  Dukovany, žula...

 

ČTVRTEK    23.4.2020  :

ČJ  -  UČEBNICE  -   strana 115 - cvičení 8.) rozhodni, kde bude za číslovkou "tečka" / za řadovou číslovkou se píše tečka /

      -  UČEBNICE  -  strana 115 - cvičení 10.) - přečti správně nahlas

MAT.: -  UČEBNICE -  strana 93 - cvičení 15.) - vypočítej část z celku / použij : 1hod=60min, 1den= 1440min /

VLAST.: pusť si dokument na YouTube :   a odpověz na otázky / odpovědi najdeš ve videu /

https://www.youtube.com/watch?v=tvwnX9p3q2U  

 - zkopírujte si tento odkaz nebo naťukejte název dokumentu přímo do YouTube :   zelený nápis zde :-)

TELČ: Pohádkové město na seznamu UNESCO, se zámkem a rybníky! / 5:13min /

1.) Ve kterém roce byla Telč zapsána do památek UNESCO ?

2.) Kolik obyvatel má Telč ?

3.) Jak se jmenuje vysoký nádherný sloup na náměstí v Telči ?

4.) Kolik metrů podzemních chodeb je zpřístupněno veřejnosti ?

5.) Z kolika gotických domů je postavena telčská radnice ?

6.) Kolik metrů měří románská věž v Telči ?

7.) Kolik metrů je vysoká věž sv.Jakuba ?

8.) Kde se nachází kašna s vodotryskem a jezírkem s lekníny ?

9.) Na kterém rybníku si může veřejnost půjčit loďky na projížďky ?

10.) Jak se jmenuje v Telči rybník, přes který vede lávka ?

 

PÁTEK     24.4.2020  :

ČJ  -   PRACOVNÍ  SEŠIT - strana 22 - cvičení 1.) - číslovky jedné skupiny vybarvi vždy stejnou barvou

      -  PRACOVNÍ SEŠIT - strana 22 - cvičení 2.) - napiš číslovky slovy

      -  PRACOVNÍ SEŠIT  - strana 22 - cvičení 3.) - kdy za číslicí napíšeš tečku ?

MAT.: -  UČEBNICE - strana 94 - cvičení 17.)  a), b), c)

          -  UČEBNICE - strana 94 - cvičení 18.) Nezapomeň : zlomky lze sčítat, pouze když mají stejné jmenovatele / nožičky /

Nemáte Přír. ani Vlast. - pokud budete mít chuť dál počítat, vyberte si jakýkoliv příklad v matematice Prac.sešit - strana 23 - kdo je rychlík, může celou stranu. Je to dobrovolné, né povinné.

 

PONDĚLÍ     27.4.2020    :

ČJ  -  UČEBNICE -  strana 116 - oranžový rámeček, nastuduj si skloňování číslovek : " dva, oba " a pak vyskloňuj písemně do školního sešitu ve všech pádech - ( 1.p. KDO-CO , 2.p. BEZ , 3.p. KOMU ,4.p. VIDÍM,  5.p. VOLÁM, 6.p. O , 7.p. S ) -  tato spojení : dva křečci, obě knihy,          dvě okna

MAT. :  DESETINNÁ  ČÍSLA - již jsme dělali ... opakování, každý zlomek, který má ve jmenovateli 10,100,1000, ... lze zapsat jako desetinné číslo, čárka se čte jako " celá " , 1.místo vpravo za desetinnou čárkou nazýváme " desetina ", 2.místo vpravo za desetinnou čárkou "setina" , 3. místo vpravo za desetinnou čárkou nazýváme "tisícina" ...atd.

Příklad : 0,2 čteme : žádná celá,dvě desetiny    0,02 čteme : žádná celá,dvě setiny

0,002 čteme : žádná celá,dvě tisíciny..    1,20 čteme : jedna celá,dvě desetiny = stejné jako : jedna celá, dvacet setin - výsledek je stále stejné číslo

       -   UČEBNICE - strana  96 - cvičení 1.) a), b), c), d), e), f), g) - do školního sešitu vypiš :

V: / vybarvená část /  a  N: / nevybarvená část /

       - UČEBNICE - strana 96 - cvičení 2.) - přečti nahlas zlomky a napiš je do školního sešitu jako desetinná čísla

PŘÍROD. : SMYSLOVÁ SOUSTAVA  -  UČEBNICE  - strana 62  - 5 smyslů

YouTube  :  " Byl jednou jeden život "  -  číslo : 11.)  " OKO "  - /  24:56 min / - pusťte si dokument a pokud se vám bude něco zdát zajímavé, udělejte si do sešitu Přír. "odrážky".

 

ÚTERÝ    28.4.2020  :

ČJ -  UČEBNICE  -  strana  116 - nastudovat si oranžový rámeček - skloňování " tři, čtyři " + do školního sešitu sami vyskloňujte písemně  ve všech pádech / 1.p. - 7.p. / tato spojení : tři chlapci, čtyři dívky, čtyři auta

MAT.: - UČEBNICE  -  strana 97  -  cvičení 3.) - přečti nahlas desetinná čísla

                                 strana 97 -  cvičení 5.) - zapiš desetinná čísla do škol.sešitu

                                 -  strana  97 - cvičení 7.) - pokračuj v řadě ...

PŘÍROD. :   Smysly - učebnice strana 62  -  YouTube  " Byl jednou jeden život " - č.12 "UCHO ", / 26:26 min /, pusťte si dokument a pokud vás tam něco zaujme- zapište si odrážkami do sešitu.

 

STŘEDA   29.4.2020  :

ČJ  -  UČEBNICE  - strana 116  -  cvičení 3.)  - do školního sešitu, doplň číslovky 3,4

                             strana 117 -  prostudovat oranžový rámeček - skloňování : " pět " -

vyskloňuj do škol.sešitu - ve všech pádech / 1.p. - 7.p. /  toto spojení :  pět žáků

MAT. : -     PRACOVNÍ  SEŠIT  - strana 24  - cvičení 1.) - napiš desetinné číslo

                                                  -  strana 24 -  cvičení 2.) - znázorni des.čísla na počitadle

                                                 strana 24 -  cvičení  3.) - přečti desetinná čísla a znázorni na číselné ose,    POZOR !!!  Vy to prý máte na straně 26 - cvič. 1.)2.)3.) - já to mám na str.24 :)

VLAST. :  "  JIHOMORAVSKÝ  KRAJ  "  -   učebnice strana  : 26-27

a) přečíst

b) překreslit mapu do sešitu

c) důležité údaje do mapy : pohoří, řeky, města, Punkevní jeskyně, Macocha, Slavkov, nádrž Vranov...

 

ČTVRTEK    30.4.2020   :

ČJ  -  UČEBNICE  - strana 117 -  cvičení 4.) - přečti nahlas správně s číslovkami

      -  PRACOVNÍ SEŠIT  - strana 23  -  cvičení 1.) - dosaď : dva, oba

                                          - strana 23 - cvičení 2.) - napiš slovy číslovky

MAT. :  PRACOVNÍ SEŠIT - strana 24 - cvičení 4.) pokračuj v řadě 5-ti příklady

            PRACOVNÍ SEŠIT - strana 25 - cvičení 6.) přečti nahlas desetinná čísla

VLAST. :   JIHOMORAVSKÝ KRAJ -  YouTube - " O MACOŠE "  - pověst / 6:38 min /

- poslechni si a snaž se zapamatovat detaily na pondělní otázky

zkopírujte si odkaz :   https://www.youtube.com/watch?v=Z9IDF2UJIKU

 

PÁTEK   1.5.2020   :    Přeji krásný sváteční den, 1.máj !

 

PONDĚLÍ   4.5.2020   : 

ČJ  -   PRACOVNÍ SEŠIT -  strana 23 - cvičení 3.) vyber správný tvar číslovky

      -   PRACOVNÍ SEŠIT - strana 23 - cvičení 5.) najdi skrytou číslovku

MAT.: PRACOVNÍ SEŠIT - strana 25 - cvičení 5.) zapiš do tabulky

         - PRACOVNÍ SEŠIT - strana 25 - cvičení 7.) napiš desetinné číslo , oranžové tečky znázorni na číselné ose 

PŘ.+ VLAST. - Z dokumentu O Macoše -  odpověz podle pověsti na tyto otázky - do sešitu VLAST.

1.) Jak se jmenovala vesnice, kde žil chalupník se synem ?

2.) Jak se syn jmenoval ?

3.) Co spadlo na otce v zimě ?

4.) Komu odkázal chalupník v závěti svůj majetek ?

5.) Co šla sbírat se synem macecha do lesa ?

6.) Kolik metrů měří propast ze dna nahoru ?

7.) Co si vzal chalupník s sebou za předmět, když šel hledat syna s kamarády ?

8.) Čím se chlapec zachytil o strom ?

9.) Co udělala macecha, když viděla, že synek je zdráv a žije ?

10.) Vychoval otec i syna macechy ?

 

ÚTERÝ   5.5.2020    :

ČJ -  UČEBNICE  - strana 117 - cvičení 5.) - přiřaď letopočty - vyhledej na internetu a zapiš do sešitu

MAT.: - UČEBNICE - strana 98 - cvičení 10.) - porovnej desetinná čísla do škol.sešitu

          - UČEBNICE - strana 98 - cvičení 12.)  a/  seřaď desetinná čísla od nejmenšího

                                                                         b/ od největšího 

- možná se moje a vaše stránky o pár listů liší :)

PŘÍR.: - NERVOVÁ SOUSTAVA - Mozek, mícha, nervy - UČEBNICE strana 63

pustit si na  YouTube : " Byl jednou jeden život " - 09 - M O Z E K  / 24:57 min /, pokud něco budete považovat za zajímavé, udělejte si pár odrážek do sešitu

 

STŘEDA  6.5.2020    :

ČJ - UČEBNICE - strana 118 - cvičení 3.) - doplň do sešitu smysluplně číslovky

MAT. :-  UČEBNICE - strana 99 - cvičení 3.) porovnej desetinná čísla do škol.sešitu

          - UČEBNICE - strana 99 - cvičení 6.) zaokrouhli na T, ST, DT do škol.sešitu

PŘÍR.: NERVOVÁ SOUSTAVA  - UČEBNICE strana 63 - Mozek, mícha, nervy

pustit si na YouTube : " Byl jednou jeden život " - č.10 - N E U R O N Y / 24:57min/- důležité údaje si poznamenej do sešitu

 

ČTVRTEK  7.5.2020  :

ČJ - PRACOVNÍ SEŠIT  - strana 24 - cvičení 1.) - nahraď číslice slovy a napiš

MAT.: PRACOVNÍ SEŠIT - strana 25 - cvičení 8.) - porovnej desetinná čísla

                                        - strana 25 - cvičení 9.) - doplň tabulku časů, kdo vyhrál + pořadí ?  / Někdo to má opět na jiné straně, 27 :) /

VLAST.: " OLOMOUCKÝ KRAJ " - UČEBNICE - strana 28-29

a) přečíst

b) překreslit mapu do sešitu

c) důležité údaje do mapy : pohoří, řeky, města, Velké Losiny, Praděd, Olomouc - UNESCO..

 

PÁTEK   8.5.2020   :     Užijte krásný sváteční den, Den vítězství :) 

 

PONDĚLÍ  11.5. 2020   -  Dnešní úkol bude lehký a náročný zároveň :) 10.5. byl Den matek a vaším úkolem bude  složit, vymyslet a napsat báseň ke Dni matek. Podmínkou je, že báseň bude obsahovat minimálně 4 sloky, to znamená, že ne méně jak 4, ale může jich mít i víc. ,

Váš ÚTERNÍ  úkol bude, báseň mi zavolat kdykoliv během úterního dne (12.5.). Klasické úkoly ČJ, MATPŘÍR. a VLAST. na vás tedy budou čekat až ve středu 13.5.2020.  

 

STŘEDA  13.5.2020  :

Otevřete si na internetu : " ŠKOLÁKOV " - najděte si VLASTIVĚDA 4.třída , téma : 

KRAJE A KRAJSKÁ MĚSTA , najděte JIHOMORAVSKÝ KRAJ - nejprve si prohlédněte nahoře : Prezentace - /zelený sloupec /, vnímejte dobře obsah učiva, pak si kliknete na : Práce s mapou / červený sloupec / a dejte si test - karty č. 1. - 5. - ODPOVĚDI na OTÁZKY :) Až skončíte, dejte si test znovu, několikrát za sebou, dokud nebudou všechny otázky bez chyby.

Vezměte si libovolnou knížku a 20 minut čtěte nahlas, cokoliv. Můžete i déle, děkuji.

 

ČTVRTEK  14.5.2020   -     text  :

Starověcí světci Pankrác, Servác a Bonifác jsou dnes spojeni hlavně s počasím

Ledoví muži prý spalují mrazem ovoce i růži. Tři mužská jména, která jsou pro nás symbolem pro chladné počasí, nosili ve středověku významní světci. Až později si se dny, na které připadal jejich svátek, začaly naše babičky spojovat lidové pranostiky.

Pankrác, Servác, Bonifác, pro sadaře jsou zlí chlapci. To říká jedna z lidových pranostik. Pro majitele sadů neznamenají hrozbu v době sklizně, ale když stromy kvetou. Takzvaní ledoví muži totiž mohou přinést v polovině května do sadů ještě mráz.

Všichni tři nositelé známých, ale u nás zřídka užívaných jmen byli svatí muži.

Pankrác byl popraven za císaře Diokleciána jako 14letý. Měl určitý majetek, kterým podporoval chudé a pronásledované křesťany. Je to hrdina prvních křesťanských století.

Servác zemřel jako biskup, ale také jako mučedník. V roce 384 byl v Holandsku popraven nepřátelskými hordami. Je pohřben v katedrále v Maastrichtu.  Katolíci z Belgie, Nizozemska i Německa přicházejí do Maastrichtu na pravidelné poutě.

Poslední z trojice, Bonifác, nezemřel mučednickou smrtí. Byl to papež, který ve Vatikánu vládl v roce 608 až 615. Svatým se stal, protože byl dobrým pastýřem věřících.

Označení svátků těchto tří svatých za ledové dny nastalo až podle lidových pozorování počasí.

Typická meteorologická situace pro ledové muže vypadá asi tak, že se nad Finskem nebo Pobaltím vyskytuje tlaková níže, v oblasti Britských ostrovů nebo nad Severním mořem zase tlaková výše. Mezi těmito útvary proniká do Střední Evropy studený vzduch ze severních zeměpisných šířek.

 ÚKOLY :

1.)      Přečti text 2x nahlas

2.)      Vyhledej na internetu, kolik Pankráců, Serváců a Bonifáců se vyskytuje v ČR ?

3.)       Najděte jakékoliv 3 další jiné pranostiky na měsíc : KVĚTEN a zapiš je

4.)       Který den má svátek Pankrác ?

5.)       Který den slaví svátek Servác ?

6.)       Který den slaví svůj svátek Bonifác ?

7.)       Kdo má svátek hned po „ledových mužích“ ?

8.)       Kdo z naší třídy slaví také svátek v květnu ?

9.)       Zkus si tipnout rýmy v květnové pranostice :

 Májová ­­vlažička  - naroste  t _ _ _ _ _ _ a

 májový deštíček – poroste  ch _ _ _ _ _ _ k .

10.)     Po kterém z ledových mužů se jmenuje v Praze známá věznice ?

 

 PÁTEK   15.5.2020    : 

Děcka, donesly se mi takové 2 zprávičky jak od rodičů, tak od p.učitelky Tomanové. První je, že hodně z vás se zhoršilo ve čtení a druhá, že někdo nemáte v pořádku angličtinu, bud vám chybí nějaké úkoly nebo s paní učitelkou nekomunikujete. Dnešek vyhlašuji jako : DEN RESTŮ, tedy dodělejte si vše, co vám chybí,ať je to v učivu, v Aj, doma i jinde.  Až to uděláte, až do večera s přestávkami čtěte, připravte si údaje na novou Čtenářskou kartu do školy : autor, název knihy, prostředí, kde se děj odehrává, ve které době, hlavní postavy, hrdinové, kladné postavy a jejich vlastnosti a záporné postavy s jejich charakteristikami, dále stručný děj, zápletka, co se mi na knize líbilo a co ne. Kdo knihu ilustroval a popřípadě, co dalšího si od autora knihy přečtete.

Užijte ještě předposlední víkend, než nastoupíte někteří do školy :) Monika.

 

PONDĚLÍ      18.5.2020    :    

ČJ   -   UČEBNICE  -  strana 118  - cvičení1.) přečti nahlas s číslovkami

                                strana 118 - cvičení ÚKOL a) najdi význam slov :hlavonožci, plankton, migrovat + zapiš

MAT -   UČEBNICE  - strana 99 - cvičení 4.) vypočítej do škol. sešitu

                                 -  strana 99 - cvičení 5.) slovní úloha , zapiš + odpověď do škol. sešitu

PŘÍROD. : YouTube : "  Byl jednou jeden život  " -  Z R O Z E N Í  / 25:17min /

( jedno video 02 - ZROZENÍ je tam smazané, tak si zkopírujte tento odkaz ) :

https://www.youtube.com/watch?v=8wnLt5PYh_c

pokud zazní zajímavosti, udělej si body do sešitu     

 

ÚTERÝ    19.5.2020   :

ČJ  -   PRACOVNÍ SEŠIT  -  strana 23 - cvičení 6.) diktát , přečti 2x nahlas správně s číslovkami

           PRACOVNÍ SEŠIT  - strana 24 - cvičení 2.) odpověz a napiš podle pravdy

Závěrečné opakování :

MAT -  PRACOVNÍ SEŠIT  - strana 26 - cvičení 1.) doplň tabulku řádů čísel

            PRACOVNÍ SEŠIT - strana 26 - cvičení 2.) - zapiš podle slov číslo

            PRACOVNÍ SEŠIT  - strana 26 - cvičení 3.) - porovnej čísla znaménky

PŘÍROD.:  UČEBNICE  strana  64 -  Člověk se rozmnožuje ROZMNOŽOVACÍ soustava

YouTube : "  Zázrak lidského zrození ve 4 minutách " / 4:04min /, zkopírujte si odkaz :

https://www.youtube.com/watch?v=7AtwnfT8vyM

- zajímavosti si poznamenej do sešitu Přír.   

 

STŘEDA    20.5.2020  :

ČJ  -   PRACOVNÍ  SEŠIT  -  strana 24  - cvičení 3.) doplň a napiš do vět číslovky

MAT -  PRACOVNÍ SEŠIT  - strana 26  - cvičení 4.) vypočti a výsledky zaokrouhli na stovky

                                           strana 26  - cvičení 5.) slovní úloha, výpočet + odpověď

VLAST. : UČEBNICE strana 30 -31 -  MORAVSKOSLEZSKÝ  KRAJ 

a) přečíst

b) překreslit mapu do sešitu

c) důležité údaje do mapy : pohoří, řeky, města, černé uhlí, hutě, vodní nádrže, Kopřivnice, jeskyně Šipka, Ostrava, Opava.. 

 

ČTVRTEK    21.5.2020    : 

ČJ  -    SLOH  :   " POŠTOVNÍ POUKÁZKA "

UČEBNICE -  strana  119  -  cvičení 1.)  odpověz na otázky do sešitu :

a) komu doručováno

b) kdo odesílá

c) jaká částka ?

UČEBNICE -  strana 119 - cvičení 3.) - dole - Jaké chyby udělala Andrea v poukázce ? Vypiš do sešitu.

MAT -  PRACOVNÍ SEŠIT  - strana 26 - cvičení 6.) vypočítej BEZ zkoušky

            PRACOVNÍ SEŠIT  - strana 26 - cvičení 7.) označ všechna SUDÁ čísla / dělitelná 2 / a seřaď je od nejmenšího po největší

VLAST.:  naučte se se sešitem Moravskoslezský kraj a pusťte si na YouTube :

" Moravskoslezský kraj " - / 4:06min /  zkopírujte si odkaz :

https://www.youtube.com/watch?v=8Fuzr1pQTFc  

 

PÁTEK     22.5.2020   :

ČJ  -  PRACOVNÍ SEŠIT  - strana 24 - cvičení 1.) dole - vyplňte poštovní poukázku podle pokynů

MAT -  PRACOVNÍ SEŠIT  - strana 26 - cvičení 8.) - vypočítej zpaměti, napiš výsledky

            PRACOVNÍ  SEŠIT - strana 27 - cvičení 9.) - výsledky ze cvičení 8.) na straně 26 přepiš do připravené tabulky a zaokrouhli na : D, S, T, DT, ST.

                                                    Usmívající se

Na  25.5.2020   si do školy vezměte celou tašku s vašimi pracemi v době uzavření školy + nezapomeňte ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ podepsané rodiči. Na webu školy spolu s rodiči si přečtěte POKYNY k otevření školy a dodržování hygienických postupů, kdo chce obědy- musí zaškrtnout každý oběd ! Uvidíme se v pondělí. Usmívající se