KONTROLA   VYPRACOVANÝCH   ÚKOLŮ   v   době  uzavření  školy:

STŘEDA  11.3. 2020

ČJ - strana 90 -   cvič. 1.)

( oni, ony, ona ) budou vařit,  ( budu plavat, ( my ) budeme se dívat, ( vy ) budete si hrát, ( ty ) budeš psát, ( on, ona, ono ) bude krájet

  strana  90  -  cvič.  2.)

( já ) namaluji, ( oni, ony, ona ) natrhají, (on, ona, ono ) půjde, ( ty ) umyješ, ( vy ) ponesete, ( my ) přečteme

strana   90 -  cvič. 3.)

Andrea napíše odpoledne lehký úkol z angličtiny. Marek s dědečkem zalije nové záhonky. Zítra přečteme Nerudovy povídky. Lucka přišije knoflíky na bílou košili. Zavoláš večer Lenčině babičce ? Navštívíte o letních prázdninách hrady a zámky ?

Pozor :  Podstatné jméno s předložkou "s" není složkou podmětu ! Navíc podmět musí být vždy v 1.pádě ! Podmět ve větě je tedy jen : MarekUsmívající se

 

MAT  -   strana 74  -  cvič. 14.)  - výsledky :

40               24               18                  0

64               220             400                4

0                 6                 10                  8

strana  75  -  cvič. 16.)

sako : 2m 40cm = 240cm

sukně : 80cm

kalhoty : 1m 80cm = 180cm

celkem : 240+80+180=500  / cm /

500cm = 5m,      1m ....320 Kč, 5m ..... 5x320 Kč = 1600 Kč

1.) Musí koupit 5m látky.

2.) Zaplatí celkem 1600 Kč.

strana 75  -  cvič.17.)

250 cm < 520 cm             68 dm > 48 dm

945 cm > 425 cm             15 mm < 154 mm

653 dm > 536 dm             26 mm < 320 mm

 

ČTVRTEK  12.3. 2020

ČJ - strana 90 -   cvič. 4.)

sbít poličku, zúžit sukni, zkazit práci, svolat schůzku, změnit pravidla, zvolit si vedoucího, smazat tabuli, shrabat listí, shrnout ubrus, zmrazit potraviny, spojit síly, spravit budík, ztěžovat úkoly, zlomit si ruku, zradit kamaráda, zpívat lidové písničky

 

 s -  1. směr dohromady

       2. směr z povrchu pryč

       3. směr ze shora dolů

       4. ustálené výrazy :  / výčet - učebnice strana 34 /

z -   1. změna stavu

       2. dokončení děje

       3. ustálené výrazy  :  /  výčet - učebnice strana 34 /

MAT  -   strana 75  -  cvič. 15.)  výsledky : 

CH   -  55                              K  -    21000

A     -  24100                         Á  -    8000

L     -  3000                           O  -    90

O     -  6                                 B  -    8

T      -  12000                         Ě   -    1150

I       -   56000                        M  -   40800

D     -   1000                           S  -    2130

                               V  obchodě s látkami Usmívající se.

strana 75 cvič.18.)  a )

záclony ... 2m 50cm        1 okno  : 250 cm záclony   = 18 . 250 = 4500 /cm/

závěsy ...  4m                                 400 cm  závěsy   = 18 . 400 = 7200 /cm/

                                                                         / 18 oken /                                               

4500 cm = 45m    7200 cm =  72m

Odpověď :  Musí koupit 45m látky na záclony a 72m látky na závěsy.

                                        b )

záclona :  1m .... 120 Kč     45m = 120 . 45 = 5400  / Kč /

závěsy :    1m ...  150 Kč     72m = 150 . 72 = 10800 / Kč /

Odpověď :  Za záclony zaplatí 5400 Kč a za závěsy zaplatí 10800 Kč.

                   Celkem zaplatí za kostým 16200 Kč.  /  5400 + 10800 / Kč

                   Na kostým nebude stačit 16000 Kč.

 

  TEK  13.3. 2020

ČJ - strana 91 -   cvič. 6.)

Anička s Lenkou by chtěly napsat zajímavý článek do městského zpravodaje, ve kterém probíhá celoroční soutěž o nejlepší příspěvky o našich starobylých hradech. Cenou pro vítěze je nový fotoaparát. Děvčata se rozhodla využít toho, že Aniččin dědeček bydlí v Českém ráji. Tam je známých hradů spousta. Dědeček s babičkou navíc znají mnoho starých příběhů, tajemných pověstí a historek. Anička připravila plán výletu a zítra s ním seznámí Lenku.

MAT  -   strana 76  -  cvič. 1.) - výsledky :

a )     2h            b )        180 min                c )     360 s

         5h                         160 min                          441 s

         4h                         315 min                          484 s

         7h                         247 min                          240 s

         9h                          3 min                             600 s

         10h                        4 min                             191 s

-   strana 76  -  cvič. 4.) - výsledky :

231 min          265 s            10 min

134 min          4 h                135 min

540 min          9 min            402 s

600 min          3 min            24 h

-   strana 76  -  cvič. 5.)   SÚ :

začátek :   15h 30min...... trval .... 1h 20min.......  konec ?

1h 20 min = 80 min          15h 30 min + 80 min = 16h 50 min

Odpověď :  Skončil v 16h 50 minut.

-   strana 76  -  cvič. 6.)

2m ..... 12 min        1m.... 6 min     17m ..... 17 . 6 = 102 / min /

102 min = 1 h + 42 min

 Odpověď : Bude jí to trvat 1 hodinu a 42 minut.

VLASTIVĚDA   testík :

1. České Budějovice   2. Vtava   3. a) Středočeský kraj  4. Tábor  5. Plzeň  6. jadernáelektrárna   7.c) Plzeň  8. Karlovy Vary  9. Karlovy Vary, Františkovy Lázně, Mariánské Lázně  10. hnědé uhlí   Usmívající se   BONUS :  " kolonáda "

 

 PONDĚLÍ  16.3. 2020

 ČJ - PRACOVNÍ SEŠIT strana 12 -   cvič. 1.)

slovesa v rozkazovacím způsobu :  vylezte, vylezte, chopte se, postavte, chopte se, postavte, zanechte, zanechte, vezměte, vezměte

POZOR : "ať pracuje, ať stojí = oznamovací způsob ! Není to rozkazovací způsob. Rozkaz lze vyjádřit POUZE ve 2.osobě č.j. / ty /, v 1.osobě č.množ. / my / a ve 2.osobě č.množ. / vy /- nejde vytvořit v : 1.os.č.j. / já / ,ve  3.os.č.j. / on, ona, ono / + ve 3.os.č.množ. / oni, ony, ona /

 - PRACOVNÍ SEŠIT strana 12 -   cvič. 2.)

nechoď tam, zameť dvůr, vyřiď rozkaz, napiš dopis, pojď sem, seď rovně, lež klidně, namaž si chlébmáslem, ukaž mi to, vyhoď odpadky, přijď brzy, přihlas se, zakaž jim to, jeď opatrně

POZOR : přihlas - on se přihlásí,  zakaž - on zakáž

 MAT  -   UČEBNICE  strana 77 cvič. 9.) - výsledky :

240 min  <  250 min          280 s  <  300 s         70 min     <  75 min

120 min  <  210 min          420 s  <  480 s         184 min   <  194 min

360 min  =  360 min          310 s  >  300 s         160 s       =  160 s

600 min  <  660 min          560 s  >  540 s         323 s       <   283 s

MAT  -   PRAC. SEŠIT   strana 10 cvič. 2.)

360 s  =  6 min            285 min  =  4 h 45 min            8 h 20 min  =  500 min

120 s  =  2 min            305 min  =  5 h 5 min              5 h 37 min  =  337 min

4 min  =  240 s            91 min  =  1 h 31 min              220 s  =  3 min 40 s

3 h  =  180 min            115 s  =  1 min 55 s                 450 s  =  7 min 30 s

MAT  -   PRAC. SEŠIT   strana 10 cvič. 6.)

 Milada ......   10h 45 min - 55 min  =  645 min - 55 min = 590 min = 9h 50min

Jarmila .....    10h 45 min - 1h 20 min  =  645 min  -  80 min = 565 min = 9h 25 min

Odpověď :  Milada vyjela v 9:50h,   Jarmila vyjela v 9:25h.

 

 ÚTERÝ  17.3. 2020

 ČJ - UČEBNICE strana 95 -   cvič. 1.)

Nevyrušujme ! Buď pozorný ! Zapiš si nová slovíčka . Do příští hodiny přineste domácí úkol.

      - UČEBNICE strana 95 -   cvič. 2.)

Dášo, přines nákup ! Přijď včas ! Lukáši, zaveď bratra do školky ! Nechoď k vodě ! Přikaž to Alíkovi. Slep rozbitou vázu . Davide, poraď kamarádovi ! Miluško, nedrob na koberec ! Nalij čaj dědečkovi. Stando, neprozraď to Mirkovi.

 MAT  -   PRACOVNÍ SEŠIT   strana 11 cvič. 7.)

35 624  -  35 625  -    35 626  

2 731 240  -  2 731 241  -  2 731 242

6 580 039  -  6 580 040  -  6 580 041

3 899 999  -  3 900 000  -  3 900 001

-   PRACOVNÍ SEŠIT   strana 11 cvič. 8.)

1 128 160           6 049 448            9 359 656           38 409 594

-   PRACOVNÍ SEŠIT   strana 11 cvič. 10.)

3h  =  180min         240s  =  4min          1h 20min  =  80min

5h  =  300min          420s  =  7min         3h 15min  =  195min

6min  =  360s          120s  =  2h             254min  =  4h 14min  

 -   PRACOVNÍ SEŠIT   strana 11 cvič. 11.)

15 884 : 17 = 934 / zb.6 /          53 151 : 41 = 1296 / zb.15 /

 

  STŘEDA 18.3. 2020

  ČJ - UČEBNICE strana 95  -   cvič. 3.) ústně

 pozvala - pozvi !  pozvěme ! pozvěte !  pomohou - pomoz !  pomozme !  pomozte !  vyleští - vylešti ! vyleštěme !  vyleštěte !  přinese - přines ! přinesme ! přineste !  rozloží - rozlož ! rozložme ! rozložte !  utře - utři ! utřeme !  utřete !  - dej ! dejme ! dejte !  prostírá - prostři ! prostřeme ! prostřete !  rozdá - rozdej ! rozdejme ! rozdejte !  postaví - postav ! postavme ! postavte !  umístí - umísti ! umístěme ! umístěte !  dokončíme - dokonči ! dokončeme ! dokončete !

- UČEBNICE strana 96  -   cvič. 5.)   -   32 gram.jevů

Petr si vzal do školy nový svetr. Robin dnes půjde do kina na zajímavý film. Zítra si přineste knihy s pohádkovými postavami. Zuřivý psí štěkot nás upozornil na přítomnost cizího člověka. Kátini rodiče nás pozvali na návštěvu. Připravili bychom dort s čerstvým ovocem. Včelí med je velice zdravý. Zdeniny sestřenice bydlí v Nových Hradech. Obrázek vybarvi světlými odstíny barev. V sobotu bych se projel na kolečkových bruslích. Apačské čelenky byly vyzdobené krásnými orlími pery.

 MAT  -   PRACOVNÍ SEŠIT   strana 11 cvič. 9.)

od Země ... ke Slunci   150 000 000 km          1s ..... 300 000 km

150 000 000 : 300 000 = 500                 500s = 8 . 60s + 20s                 480s = 8 min

Odpověď : Světlo ze Slunce dorazí na Zemi za 500s, to je 8 min a 20s.

 -   PRACOVNÍ SEŠIT   strana 11 cvič. 12.)

5 krát za rok ... po 8 mláďatech    6 let ?     1 rok = 5.8 mláďat = 40 mláďat    6 let = 240 mláďat

Odpověď : Za svůj život / 6let / přivede na svět 240 mláďat.

10 krys ... 10 . 240 = 2400 mláďat

50 krys ... 50 . 240 = 12 000 mláďat

120 krys ... 120 . 240 = 28 800 mláďat

 -   PRACOVNÍ SEŠIT   strana11  -   sloupec za čarou - výsledky :

630          512           88           134

567          701          120           52

894          378          111            55

743          726          109           127

975          812           220           79

435          336           410           70

989          347           370           28

893          532           590           39

262          229           910           101

210          685           370            39

346          376           540      

 

   ČTVRTEK  19.3. 2020

  ČJ - UČEBNICE strana 97  -   cvič. 2.)  -  slovesné tvary podmiňovacího způsobu

kdyby koupili, bychom šli, abych přišel, kdybyste si vzali, šli bychom, kdybych se byl býval učil, měl bych

       - PRACOVNÍ SEŠIT strana 13 -   cvič. 2.)

Proč ( bych, bys, by ) to dělal ? Já bych ti to řekla. My bychom se na vás nezlobili. Roman by neublížil ani mouše. Irena by ti pomohla. Co ( bychom, byste, by ) dělali na mém místě ? Jak  bys to napsal ty ? Děti by se čerta nebály. Zazpívala bys nám, Jano ?

MAT  -   UČEBNICE  strana 79 cvič. 3.)

4kg  =  4000g                     6000g  =  6kg                       3000kg  =  3t

2kg 350g  =  2350g            7t  =  7000kg                        15000kg  =  15t

5kg 64g  =  5064g              3t 24kg  =  3024kg                45000kg  =  45t

12kg 781g  =  12781g        17000g  =  17kg                    0kg  =  0t

25kg  =  25000g                  10t 632kg  =  10632kg         74000kg  =  74t

        -   UČEBNICE  strana 79 cvič. 5.)

 2t  =  2000kg                   1282g  =  1kg 282g           2000g  =  2kg

5kg  =  5000g                   13004g  =  13kg 4g           4t  =  4000kg

8000kg  =  8t                    4072kg  =  4t 72kg            35kg  =  35000g

1t 75kg  =  1075kg           3kg 200g  =  3200g           7 kg  =  7000g

        -   UČEBNICE  strana 79 cvič. 7.)

mandarinky ...  5000g

salám ...  400g

kuřecí maso ... 600g

cukr ... 1000g

brambory ... 2kg = 2000g         celkem :  9000g = 9kg.

Odpověď : Celý nákup vážil 9kg.

 

PÁTEK    20.3. 2020

ČJ - UČEBNICE strana 97  -   cvič. 3.)

Šel ( bys, by ) se mnou na hřiště ? Řekli ( bychom, byste, by ) to doma ? V neděli ( bychom, byste, by ) mohli jít do muzea. Tuto knihu ( bychom, byste, by ) si měli přečíst. Zazpívali ( bychom, byste, by ) si se mnou ? Rád ( bych, bys, by ) viděl tento film. Mohli ( bychom, byste, by ) otevřít okno ? Podepsal ( bys, by ) mi úkol ? Napsali byste ten dopis vy dva ?

- PRACOVNÍ SEŠIT strana 13 -   cvič. 1.) dole        28 gram.jevů

Po chvíli zaskřípala těžká vrata, zarachotila závora a ve dveřích se objevil hrabě Dracula. Byl to vysoký, vyschlý stařec s bílými kníry, oblečený celý v černém. Když k němu Jonathan přistoupil, uchopil ho hrabě za ruku mrtvolně studenou dlaní.  Vítejte na mém hradě," pronesl hlasem, ze kterého tuhla v žilách krev. Hrabě ho vybídl, aby si šel po dlouhé cestě odpočinout. Druhý den Jonathan vstal, umyl se a začal se holit.Náhle za sebou slyší hlas hraběte. Je to podivné, protože by měl v zrcadle uvidět jeho odraz, ale nevidí nic ! Překvapením sebou trhne a řízne se do tváře. V tu chvíli po něm hrabě skočí a chytí ho za krk. Dotkne se však růžence a rychle se stáhne. V zápětí zmizí. Jonathan se rozhodl, že se bude snažit zjistit toho o hraběti co nejvíce.

MAT -   PRACOVNÍ SEŠIT   strana 12 cvič.  2.)

3t  =  3000kg                  1284g  =  1kg 284g              5kg 74g  =  5074g

2000g  =  2kg                 12000g  =  12kg                   4kg 123g  =  4123g

7 kg  =  7000g                842g  =  0kg 842g                4230kg  =  4t 230kg

30kg  =  30000g             563kg  =  563000g                3047kg  =  3t 47kg

  -   PRACOVNÍ SEŠIT   strana 12 cvič.  6.)

 3kg  =  3000g                4t 205 kg  =  4205kg             5784g  =  5kg 784g

5kg  =  5000g                 2kg 4g  =  2004g                   2027g  =  2kg 27g

7t  =  7000kg                  25000g  =  25kg                    1360kg  =  1t 360kg

35kg  =  35000g             15000kg  =  15t                     3070kg  =  3t 70kg

                P R O   M O J E    Š I K U L K Y   !!!    Usmívající seMrkající

 -   PRACOVNÍ SEŠIT   strana12 cvič.  1.)

 jednotky hmotnosti :  1g, 1kg, 1t

1t  =  1000kg         1t  =  1000000g        14t  =  14000kg        14t  =  14000000g

2t  =  2000kg         2t  =  2000000g        56t  =  56000kg        56t  =  56000000g

1kg  =  1kg            1kg  =  1000g           25kg =  25kg             25kg  =  25000g

4kg  =  4kg            4kg  =  4000g           218kg  =  218kg        218kg  =  218000g

  -   PRACOVNÍ SEŠIT   strana  12 cvič.  3.)

 Veselá :  celkem 2500g

cukr... 1000g, čočka ... 500g, máslo ... 250g, 3 jogurty po 150g = 450g, sýr ... 300g.

 Bendová :  celkem  2400g

salám ...200g, sýr ... 200g, rýže ... 1000g, 2 tvar.po 250g = 500g, těstoviny ...500g

Odpověď : Těžší nákup měla paní Veselá o 100g.

 -   PRACOVNÍ SEŠIT   strana  12 cvič.  4.)    výsledky :

 6 605 568          10 603 956           37 938 132         274 576 854        260 641 920

  -   PRACOVNÍ SEŠIT   strana  12 cvič.  5.)

5750 . 432 = 2 484 000 Odpověď:Celková hmotnost kolonie bude 2 484 000g = 2 484kg.

 

PONDĚLÍ     23.3. 2020

ČJ - UČEBNICE strana 98  -   cvič. 2.)   vlastní fantazie ...

-   PRACOVNÍ SEŠIT   strana  13 cvič.  8.) výsledky :

6 565                27 021             88 149               62 598

-   PRACOVNÍ SEŠIT   strana  13 cvič.  11.) SÚ

tučňáků .... 286 000       1 tučňák ...  39kg         286 000 . 39 = 11 154 000

Odpověď : Všichni tučňáci budou mít 11 154 000 kg.

                  P R O   M O J E    Š I K U L K Y   !!!  Usmívající seMrkající

 -   PRACOVNÍ SEŠIT   strana  13 cvič.  7.)

 švestky ... 85kg   po   12kg        85 : 12 = 7 (zb.1)    .....  8 přepravek 

 hrušky ... 110kg   po  8kg          110 : 8 = 13 (zb.6)   .....14 přepravek

 -   PRACOVNÍ SEŠIT   strana  13 cvič.  9.)

 PO :   10h   -   16h   -    22h

 ÚT  :   4h    -    10h  -    16h   -   22h

 ST  :   6h    -     14h  -    22h

ČT  :   6h     -    14h    -   22h

PÁ  :   6h     -    14h    -   22h

SO  :   6h    -    14h    -    22h

NE :    6h           Odpověď :  Všechny tablety dobere v neděli v 6h ráno . 

 -   PRACOVNÍ SEŠIT   strana  13 cvič.  10.) výsledky:

 184 409             1 528 918             4 180 795

 

ÚTERÝ     24.3. 2020

ČJ - UČEBNICE strana 99  -   cvič. 3.)

Slyšela veselý smích. Malý hřebík by přibil snadno. Nezívej mi při vyučování, Zbyňku ! Vypnul bys prosím, myčku nádobí ? Mnoho čapích hnízd je na jaře opět obydlených. Rozmyslete si odpověď. Zítra budeme psát pravopisné cvičení s vyjmenovanými slovy. Teta bydlela ve starobylém městě Vysoké Mýto. Poprosil dívku s krátkými vlasy. Chlapci rychle proběhli úzkými uličkami. V zoo děti pozorovaly lví smečku.

MAT  -   UČEBNICE  strana 80 cvič. 8.)

4t = 4000kg,12kg = 12000g,6000g = 6kg, 51000kg = 51t, 47000g = 47kg,120kg = 120000g

 -   UČEBNICE  strana 80 cvič. 11.)

1 den : proso 100g, sezam 250g, slunečnice 200g, vejce 100g, strouhanka 250g

celkem za den : 900g  Odpověď : Za den nespotřebují ani 1kg.

týden : 7 . 900g = 6300g = 6kg 300g  Odpověď : Za týden spotřebují 6kg a 300g.

měsíc : 4 týdny : 4 . 6300g  = 25200g =  2kg 200g Odp. : Za měsíc to je 25kg 200g.

rok : 365 dní :  900g  . 365 = 328 500g   Odp.: Za rok spotřebují 328 kg 500g.

 

STŘEDA       25.3.2020

ČJ – UČEBNICE    strana   99  -   cvič. 5.)

Darovanému koni na zuby nehleď. Chybami se člověk učí. Nehas, co tě nepálí. Jako bys nosil dříví do lesa. Nechval dne před večerem.

 MAT  - UČEBNICE  strana 82  -  cvičení 1.)

3 hl  =  300 l                       2000 l  =  20 hl                    3500 l  =  35 hl

54 hl  =  5400 l                   19000 l  =  190 hl                242 hl  =  24200 l

21 hl  =  2100 l                   473000 l  =  4730 hl            12000 l  =  120 hl

48 hl  =  4800 l                   64000 l  =  640 hl                 15 hl  =  15000 l

143 hl  =  14300 l                79000 l  =  790 hl                 99900 l  =  999 hl

UČEBNICE     strana   82  -  cvič. 4.)

2 l  =  2000 ml                  91 l  =  910 dl                     48 cl  =  480 ml

34 l  =  340 dl                   4 l  =  40 dl                         63 cl  =  630 ml

82 l  =  82000 ml              56 l  =  5600 cl                    24 dl  =  240 cl

450 l  =  4500 dl              113 l  =  11300 cl                102 dl  =  10200 ml

-   PRACOVNÍ SEŠIT   strana   14  -   cvič.  1.)

1 hl = 100 l = 100 000 ml              1 l = 1000 ml

-   PRACOVNÍ SEŠIT   strana   14  -   cvič.  2.)

4 hl = 400 l                    2315 ml = 2 l 315 ml                 1 l 284 ml = 1284 ml

7 l = 7000 ml                 5054 ml = 5 l 54 ml                   3 l 82 ml = 3082 ml

300 l = 3 hl                    17 035 l = 17 hl 35 l                  7680 hl = 768000 l

5 hl 7 l = 507 l               462 l = 4 hl 62 l                          2 hl 35 l = 235 l

                          PRO   MOJE   ŠIKULKY    :     Usmívající se Mrkající

-   PRACOVNÍ SEŠIT   strana   14  -   cvič.  3.)

1 sklenice … 400 ml      15 sklenic15 . 400ml = 6000 ml = 6l

Odpověď :  Potřebuje 6 l nálevu .

-   PRACOVNÍ SEŠIT   strana   14  -   cvič.  4.)

   a)     x  =  412             b )    x  =  19 895

-   PRACOVNÍ SEŠIT   strana   14  -   cvič.  5.)

14 hl = 1400 l                 2840 ml = 2 l 840 ml                    58 l = 0 hl 58 l

528 hl = 52800 l             15780 ml = 15 l 780 ml                366 l = 3 hl 63 l

4 l = 4000 ml                  1287 ml = 1 l 287 ml                    452 l = 4 hl 52 l

-   PRACOVNÍ SEŠIT   strana   14  -   cvič.  6.)

16 234 541          12 238 251              23 571 891

61 927 795          5 233 442                26 519 491

-   PRACOVNÍ SEŠIT   strana   14  -   cvič.  7.)

jogurt  -  150ml  -  900 ml18000 ml 30600 ml 54000 ml

Kubík -  250 ml  -  1500 ml  -  30000 ml 51000 ml 90000 ml

Fanta  -  500 ml  -  3000 ml 60000 ml 102000ml  -  180000 l

minerálka  -  1500 ml  -  9000 ml  -  180000  ml 306000 ml  -  540000 ml

 

 ČTVRTEK      26.3.2020   :  

ČJ –  PRACOVNÍ  SEŠIT     strana   14  -   cvič. 3.)  doplň i,í,-y,ý     -    29 gram. jevů

Husí pečínka mi chutnala. Pozorujeme čápy, jak loví žáby. Malí chlapci běhali se síťkami za motýly. V pohodlné obuvi se ti bude dobře chodit. Nad vrcholy hor krouží orli. Marta platila drobnými penězi. Nebuď drzý! Za chvíli přijdu za vámi. Oznam to také sousedovi. Petrovi se líbila Dáša. V pytlích bylo obilí. Budou se stěhovat z Bratislavy do Chrudimi.

ČJ –  PRACOVNÍ  SEŠIT     strana   14  -   cvič. 6.)   Diktát -  slovesa :

třpytil se, čte, drželo se, učíme se, pršelo, pomáhají, vypráví

MAT   -   PRACOVNÍ SEŠIT   strana  15  -  ZAOKROUHLOVÁNÍ -  / za čarou /

 57250           3200               7000                80000

42560            6200               4000                90000

3750             27500              11000              120000

6020             32500              26000              460000

9180             74700              32000              300000

28000           56300              67000           1 310 000

45830           27000              254000          3 840 000

90050          104300             307000          1 000 000

9650             99900              792000           5 080 000

1560             61100               840000         12 830 000

 

  PÁTEK       27.3.2020   : 

UČEBNICE     strana   83  -  cvič. 10.)

1 685 005           1 423 734

11 128 755          293 287

5 828 331           2 108 596

6 130 916            469 789

UČEBNICE     strana   83  -  cvič. 8.)    - SÚ

1 min .....  5 l

1 hod ....  5 . 60 = 300 l

1 den =  24h =   24 . 300 = 7200 l

Odpověď : Za hodinu proteče 300 l vody.  Za den proteče  7200 l vody.

                       PRO   MOJE   ŠIKULKY    :  Usmívající seMrkající

-   PRACOVNÍ SEŠIT   strana  15  -   cvič.  9.)   -  SÚ

2 l ....  10 naběraček   ,   2 l = 2000 ml          2000 : 10 = 200

Odpověď :  Naběračka má objem 200 ml.

-   PRACOVNÍ SEŠIT   strana   15  -   cvič.  11.)

a)  503      b)  70 021      c)  806 200      d) 3 100 040       e)  1 000 890

-   PRACOVNÍ SEŠIT   strana   15  -   cvič.  12.)

6 564 427            2 290 468

45 854 032          7 727 358

10 235 711          2 634 518

-   PRACOVNÍ SEŠIT   strana   15  -   cvič.  13.)

450        7 600        84 000

360        6 200        71 000

 

 PONDĚLÍ       30.3.2020  :

ČJ -  UČEBNICE     strana  102  -   cvičení  1

moje - přivlastňovací                    nic - záporné                                  se - osobní zvratné

oni - osobní                                    čí - tázací

se - osobní zvratné                       tento - ukazovací     

vám - osobní / vy - 3. pád /           nikdo - záporné

některý - neurčité                          nám - osobní / my - 3. pád /

tyto - ukazovací                              to - ukazovací

MAT  -  UČEBNICE    strana  86   -   cvičení  6.)  -  SÚ

a = 4 m        b = 6 m          S = a . b

                                           S = 4 . 6

                                           S = 24 m²   Odpověď :  Budou potřebovat 24 m² koberce.

1 m² ....  450 Kč,    24 m² .....   450 . 24 = 10 800 / Kč /

Odpověď : Zaplatí za něj 10 800 Kč.

 

ÚTERÝ   -     31.3.2020

ČJ  -   PRACOVNÍ  SEŠIT   strana 16  -  cvičení  2.) doplněná zájmena :

Její bratr - Moje - Takové - nic - Málokomu - Ta - Kdo - Který - sám - Někdo

                                             strana  16  -  cvičení 3.)  nahrazeno zájmeny :

něm - její - ho - nim - je

 MAT -   PRACOVNÍ SEŠIT   strana 16  -  cvičení  1.)

1cm² = 100 mm²

1dm² = 100 cm² =10000 mm²

1m² = 100 dm² = 10000 cm² = 1000000 mm²

1a = 100 m²

1ha = 100 a = 10000 m²

                                         strana  16 - cvičení 3.)

OB :  S = a . b    S = 6 . 5       S = 30 m²

DĚ  :  S = a . b    S = 5 . 4       S = 20 m²

LO  :  S = a . a    S =  4 . 4      S = 16 m²

Odpověď : Do všech pokojů potřebují 66 m² plovoucích podlah.

PŘÍR.   TEST    odpovědi :

1.) průdušnice

2.) ano

3.) žíly

4.) bílé

5.) A, B, AB, 0

6.) hltan

7.) žaludek

8.) tlustého

9.) konečníkem

10.) dietu

BONUS  :   " zvracení "   Usmívající se  

 

STŘEDA   -      1.4.2020   :

ČJ -  UČEBNICE     strana  103  -   cvičení  1.)

ona - my - ty - já - vy - já - se - oni

                                strana  103  -   cvičení  2.)

1. ti                     7.

2. mnou              8. sobě

3. sebe               9. Mně

4. tebe               10. ti

5. mi                   11. mě, mne.

6. sebou             12. ti

  MAT -   PRACOVNÍ SEŠIT   strana 17  -  cvičení  8.)

a = 120cm    b = 380m = 38000 cm   S = a . b    S = 120 . 38000   S = 4 560 000 cm² = 456m²

456 : 15 = 30 / zb. 6 /     Odpověď : Budou potřebovat 31 balení.

                                              strana17  -  cvičení  11.)

Dno :   S = a . b       S = 25 .10       S = 250m²    

1. Stěna :  S = a . b     S = 2500 . 160     S = 400 000cm² = 40m²

2. Stěna :  S = a . b    S = 1000 . 160      S = 160 000cm² = 16m²

250 + 2 . 40 + 2 . 16 = 362m²     362 . 238 = 93 396 Kč

Odpověď : Na obložení stěn a dna bazénu je třeba 362m² dlaždic. Budou stát 93 396 Kč.

1 dlaždice : 20cm . 20cm = 400cm²        362m² = 3 620 000cm²    3 620 000 : 400 = 9050

Je třeba 9050 dlaždic.

 

ČTVRTEK   2.4.2020  :

ČJ -  UČEBNICE     strana  104  -   cvičení  4.)

Přijďte ke mně zítra. Viděla mě-mne na nádraží. Pozdravuj ode mě-mne Elišku. Napsal o mně vyprávění. Navštívil mě-mne v nemocnici. Beze mě-mne k babičce nejezděte. Tento film mě-mne zaujal. Radek se posadil ke mně. Maminka mě-mne vyprovodila na nádraží. Přihlas mě-mne také do soutěže. Nezapomeň na mě-mne.

 MAT -  PRACOVNÍ  SEŠIT   strana    18  -    cvičení 4.)

45cm = 450mm

21dm = 210cm

240min = 4h

120s = 2min

18kg = 18000g

4t = 4000kg

51hl = 5100l

15l = 15000ml

564cm = 5m 64cm

2018g = 2kg 18g

342l = 3hl 42l

410min = 6h 50min

PRACOVNÍ  SEŠIT   strana    18  -    cvičení 5.)

45 účastníků ... 577800 Kč

577800 : 45 = 12840   Odpověď :  Pro jednoho účastníka stál zájezd 12840Kč.

 

ÚTERÝ     -     7.4.2020

ČJ  -    UČEBNICE strana  106 - cvičení  9.)

Chtěli o nás vědět všechno. Večer u vás byl příjemný. Kromě vás už nikdo nepřijde. Nám by to nevadilo. Vás si nesmírně vážíme. Předali nám cenu pro vítěze. Viděli jsme vás, jak odjíždíte. Myslete na nás. Vy dva půjdete pomoci panu řediteli. Představuji vám nového spolužáka. My jsme měli k obědu palačinky s borůvkovou marmeládou.

MAT - UČEBNICE  strana  89 -  cvičení 1.)

PO - 165 vajec,  ÚT - 162, ST - 170, ČT - 159, PÁ - 180, SO - 148, NE - 150  celkem : 1134 vajec

1134 : 7 = 162  Odpověď : Průměrná snůška je 162 vajec.

              - strana  89 -  cvičení 2.)

1.pololetí = 6 měsíců      6 měsíců  ... 288 000 Kč         1 měsíc ... 288 000 : 6 = 48 000

Odpověď :  Průměrný měsíční příjem rodiny je 48 000 Kč.

             - strana  89 -  cvičení 4.)

1.den ... 450 diváků

2.den ... 450 - 23 = 427 diváků

3.den ... 387 diváků

4.den ... 387 + 13 = 400 diváků                 Odpověď : Celkem přišlo 1664 diváků.

1664 : 4 = 416        Odpověď : Průměrně za 1 den přišlo 416 diváků.

 

Usmívající seDalší výsledky vaší práce si ohodnotím u každého z vás až osobně při nástupu do školy.  M.K.