Čtvrtletní písemnou práci budeme psát v pátek 11.6. 2021

Témata k procvičení:

1.Osová souměrnost - učebnice geometrie str.75/3 

2. Konstrukce trojúhelníku za tří stran a kružnice opsaná  - učebnice geometrie str. 99/1,2 teorie str.105

3. Významné úsečky v trojúhelníku(zakreslit) - těžnice, výška, střední příčka teorie učebnice str. 98,101

4. Vnitřní úhly v trojúhelníku a jejich součet 180°, učebnice 90/9 různá obtížnost

5. Vzorce pro výpočet povrchu a objemu krychle a kvádru - 117, 121, 122 vzorce, typy příkladů jako řešené příklady u vzorců.

6. Podmínky pro konstrukci trojúhelníku - trojúhelníková nerovnost 92/2, součet vnitřních úhlů 90/7

Zadané typy příkladú mají v učebnici vzadu i řešení pro kontrolu