PODZIMNÍ  VYCHÁZKA

Dne 19.9.2018 jsme měli podzimní vycházku. Autobus nás dopravil do Arboreta a odtud jsme vyrazili do Dykovy školky. Tam se nám věnovaly šikovné paní, které nás odborně seznámily s problematikou lesa, stromů, sázení, ukázali jsme si i stroje, které se zde používají a mnoho dalšího. Po odborné části jsme se přesunuli všichni  k ohýnku a začali opékat buřty a klobásky. Nádherně to vonělo ... Atmosféra byla senzační. Pak jsme se rozloučili , navštívili jsme ještě Klostermannovu studánku a hurááá směr Křtiny. Zelené značky nás vedly k cíli. Cestou jsme trénovali písničky na Den Křtin ! Než jsme se nadáli - byli jsme u školy. Tam ještě následovala poslední fotka a pokřik : "Zvládli jsme to!" Všem hrdinům a statečným duším děkujeme . Usmívající se M.K.

 S6300104.JPG

S6300106.JPG

S6300105.JPG

S6300107.JPG

S6300108.JPG

 

S6300110.JPG

S6300111.JPG

S6300112.JPG

S6300113.JPG

S6300114.JPG

S6300115.JPG

S6300116.JPG

S6300117.JPG

S6300118.JPG

S6300119.JPG

S6300120.JPG

S6300121.JPG

S6300122.JPG

S6300123.JPG

S6300124.JPG

S6300125.JPG

S6300126.JPG

 4.A 1).jpg

 DEN  KŘTIN

Dne 22.9. se uskutečnila akce Den Křtin. Po slavnostním zahájení a proslovu pana ředitele RNDr. Petra Lukáše zazpívaly děti z MŠ. Jejich milé vystoupení vystřídalo vyhlášení literární soutěže, kde za 1.stupeň vyhrála 1. místo naše žákyně Veronika Matoušková ze 4.A. Obsadili jsme i 3.místo, kde se mohla pochlubit také žačka ze 4.A Natálie Opletalová. Žáci se rozloučili písničkami z pódia a my jim všem děkujeme a gratulujeme !                            Usmívající se    M.K.

 

20180922_093411.jpg

20180922_094405.jpg

20180922_094754.jpg

20180922_101239.jpg

20180922_101443.jpg

20180922_101448.jpg

20180922_103005.jpg

20180922_103259.jpg

20180922_104700.jpg

20180922_110049.jpg

 

 DOPRAVNÍ  VÝCHOVA

Dne  4.10. jsme absolvovali " dopravku " :-) v Blansku. Cestovali jsme autobusem a pak jsme šli několik kilometrů pěšky, dokonce někteří jedinci to ušli i se zdravotním omezením - vyvrtnutý kotník :-). Matýsku, jsi náš hrdina ! :-) Na konci akce jsme si ještě venku udělali třídnickou hodinu. Představa prázdných žaludků nás hnala do cíle :  jidelna ! Byl to fajn den.       Usmívající se   M.K.

 

S6300165.JPG    

    S6300169.JPG

S6300171.JPG  

       S6300173.JPG

S6300174.JPG      

   S6300176.JPG

S6300179.JPG  

      S6300180.JPG

S6300181.JPG  

       S6300182.JPG

S6300183.JPG 

        S6300184.JPG

S6300185.JPG    

      S6300186.JPG

S6300187.JPG   

        S6300188.JPG

S6300189.JPG   

        S6300190.JPG

S6300191.JPG    

       S6300192.JPG

S6300193.JPG      

     S6300195.JPG

S6300196.JPG      

     S6300197.JPG

S6300207.JPG    

       S6300208.JPG

 

DEN OSLAV VÝROČÍ ČS. REPUBLIKY - vycházka 26.10.2018

 

S6300223.JPG

S6300224.JPG

S6300225.JPG

S6300226.JPG

S6300229.JPG

S6300231.JPG

S6300234.JPG

S6300244.JPG

S6300252.JPG

S6300255.JPG

S6300256.JPG

S6300258.JPG

S6300261.JPG

S6300263.JPG

S6300265.JPG

S6300268.JPG

S6300270.JPG

 

 

V Á N O Č N Í    P E Č E N Í     P E R N Í Č K Ů

 

Dne 13.12. jsme provoněli školu vlastnoručně

pečenými perníčky... dílo se podařilo a i výborně

chutnalo !!!!

 

S6300289.JPG

S6300290.JPG

S6300291.JPG

S6300293.JPG

S6300295.JPG

S6300296.JPG

S6300299.JPG

S6300300.JPG

S6300301.JPG

S6300302.JPG

S6300303.JPG

S6300304.JPG

S6300305.JPG

S6300306.JPG

S6300307.JPG

S6300308.JPG

S6300311.JPG

S6300313.JPG

S6300314.JPG

S6300315.JPG

S6300316.JPG

S6300317.JPG

S6300318.JPG

S6300319.JPG

S6300320.JPG

S6300321.JPG

S6300322.JPG

S6300323.JPG

S6300324.JPG

S6300325.JPG

S6300326.JPG

S6300328.JPG

 

 

                      21.12. 2018   a hurááááá na " Vánočky "   :-) :-) :-)

S6300441.JPG

S6300446.JPG

S6300452.JPG

S6300456.JPG

S6300460.JPG

S6300462.JPG

S6300464.JPG

S6300465.JPG

S6300466.JPG

S6300468.JPG

S6300469.JPG

S6300470.JPG

S6300474.JPG

S6300475.JPG

S6300476.JPG

S6300477.JPG

S6300481.JPG

S6300482.JPG

S6300483.JPG

S6300485.JPG

S6300487.JPG

S6300491.JPG

S6300492.JPG

S6300494.JPG

S6300495.JPG

S6300496.JPG

S6300499.JPG

S6300500.JPG

S6300511.JPG

S6300518.JPG

S6300521.JPG

 

S6300522.JPG

S6300523.JPG

 

 

 

Ú K L I D    O K O L Í    N A Š Í    Š K O L Y

                         7.3. 2019

 

 S6300607.JPG

S6300608.JPG

S6300609.JPG

S6300610.JPG

S6300617.JPG

S6300618.JPG

S6300619.JPG

S6300621.JPG

S6300622.JPG

S6300623.JPG

S6300624.JPG

S6300626.JPG