Pololetní písemná práce z AJ - 17. 1. 

Členy A/ AN

Množné číslo

There is/ are

Sloveso BE - oznam. věta, otázka, zápor, 

                   - celé i zkrácené tvary

Přivlastňovací zájmena (my, your, …)

Přivlastňování - Peter´s . Susan´s ...

Číslovky

Otázky o tobě (What´s your name, How old are you…)

Slovní zásoba 1., 2. lekce