5. tř. 15. 6. – 19. 6.

Dobrý den, páťáci,

opět tu máte práci na další týden.

Pořád procvičujeme Present Simple/ Přítomný čas prostý. 

 

1,Pracovní sešit  str. 70/ 4.5 (Přítomný čas prostý – otázky) 

                            str. 70/ 4.6. (Přítomný čas prostý – krátké odpovědi)

2, Učebnice

str. 46/ 1a/ Comprehension

rozklikni odkaz a z nabídky vyber  Page 46, Exercise 1b

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs

 str. 46/ 2

Vypracuj a do sešitu zapiš správné odpovědi (T/ true x F/ false x DS/ doesn´t say),

stačí: 1) T  2)F  3) DS

(řešení na konci zápisu)

str. 47/3a (Doplň do tabulky správně DO/ DOES

      47/ 3b (Přepiš do sešitu)

str. 47/ 4  (Doplň slova do věty ve správném pořadí a přepiš věty do sešitu)

str. 47/ 5a (Vytvoř otázky, přepiš do sešitu)

3, Pracovní sešit:

str. 38/ 1, 2, 3

str. 39/4, 5

4, umimeto. org

 

 

Řešení:

učebnice str. 46/ 2        

1) T   2) F   3) T   4) F   5) DS   6)T    7) DS   8)T    9)T

učebnice str. 47/ 3b

1) do  2) does  3) does  4) do   5) do   6) does

učebnice str. 47/ 4

Where do you play tennis?

When does she go to school?

učebnice str. 47/ 5a

2) When do you go to school?

3) Where does he have lunch?

4) When do we go home?

5) Where do you do your homework?

6) When do they watch TV?

Pracovní sešit:

str. 38/ 1 

2) tennis   3) table tennis   4) football   5) volleyball   6) karate   7) swimming   8) ice hockey

str. 38/ 3

2) Do we go to football matches every Saturday?

3) Do our lessons start at nine o´clock?

4) Does my Internet friend collect music CD´s?

5) Does Ben listen to the radio in the kitchen?

6) Is Beverly´s dad a postman?

7) Does Jeremy have a karate lesson every Friday?

8) Do my parents go to bed at ten o´clock?

str. 39/4,

2) When do Wendy and Jess start school?

3) Where does Melisa go after school?

4) When does my/ your mother listen to Radio4?

     What does my / your mother listen to?

5) When do your friends have lunch?

6) What do you do..?

7) Where does Mathew live?

8) When does Lucy have a piano lesson?

str. 39/5

2) Do Nelly and Mark play tennis? Yes, they do.

3) Does Nelly play the violin? Yes, she does.

4) Does she like Maths? No, she doesn´t.

5) Do Nelly and her sister go to school by bus? No, they don´t.

6) Does Nelly like football? No, she doesn´t.

7) What time does she get up for school? She gets up at quarter to seven for school.

8) What music does she like? She likes pop music.

 

Komentáře

Zanechat odpověď(Váš e-mail nebude veřejně zobrazen.)