5. tř. AJ

zadáno 11. 3., splnit do 19. 3.

- Slovíčka 3. l. - průběžně opakovat

- odkaz na online slovník pro případné procvičení výslovnosti neznámých slovíček

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com

(do řádku vedle slova  English napsat slovíčko, odkliknout

slovíčko se objeví na stránce, pod ním dva mikrofonky - použít , modrý pro britskou výslovnost)

- učebnice str. 37/ cv. 1 - podle tohoto cvičení nakreslit na papír A4 postavu, 

pojmenovat části těla podle předlohy v učebnici, 

vyhledat a do obrázku vepsat dalších 10 slov popisujících tělo.

Po návratu do školy tento úkol odevzdáte a bude oznámkován.

- procvičujte 3. l. i online :-)

https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

Saša + Matěj

1, online cvičení na sloveso "BE" - zkusit klidně víckrát

https://agendaweb.org/verbs/tobe-present/index.html

2, učebnice PROJECT str. 37, podle cv. 1 překreslit na A4 postavu,

pojmenovat podle vzoru  části těla, naučit se je