15. 11. 2019

1. čtvrtletní písemná práce z AJ

- sloveso BE ve větě

- určité/ neurčité členy a/ an

- věty s frází There is/ There are

- číslovky 1 - 100 (umět přepsat číslici - slovo, slovo - číslici)

- rodina - pojmenovat členy rodiny

- množné číslo 

- otázky o tobě 

- slovní zásoba 1. lejce, z 2.lekce část A, B