Svět počítačů:

Žáci budou dostávat stručné postupy práce a lepit si je do sešitu. Budou plnit úkoly dle vytištěných pracovních listů, které si taky budou lepit do sešitu. Známky ze samostatných prací budou zapisovány do žákovské knížky a budou mít hlavní vliv na hodnocení žáka z předmětu.

Dál bude hodnocena aktivita a přístup k práci. Tyto známky budou zapsány v sešitě žáka nebo pouze v klasifikačním sešitě učitele.