V květnu jsme absolvovali focení třídy - tentokrát na prolézačkách dětského hřiště.
Proběhl také poslední sběr papíru v letošním školním roce a po spočítání výsledků za celý rok se ukázalo, že jsme skončili na krásném 2. místě. Už se těšíme, jak si užijeme zaslouženou odměnu! Asi to bude v křtinské cukrárně.
V květnu jsme se hodně učili, protože v červnu nás čeká škola v přírodě, a tak je potřeba si ještě všechno pořádně procvičit. Hlavně v českém jazyce, kde nám ke koncovkám podstatných jmen přibyla ještě shoda přísudku s podmětem. A to je nějakých íček!
Na konci května jsme navštívili jedovnické kino, kde jsme jako dárek ke Dni dětí zhlédli film Psí poslání. Cestou zpět do školy jsme šli pěšky přes les, což byla moc pěkná procházka.