V březnu jsme v rámci preventivního programu naší školy absolvovali Besedu o bezpečnosti na internetu, která by nám měla pomoci ubránit se nepříjemným situacím, do kterých bychom se mohli dostat.
Jako každý rok v březnu jsme se i letos zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan. Nejlepšího výsledku dosáhl Jirka Dostál. Gratulujeme!
Další tradiční březnovou soutěží byla recitační soutěž. Třídního kola se zúčastnili všichni žáci a všichni jsme zároveň tvořili porotu, která hodnotila jednotlivá vystoupení. Ti nejlepší postoupili do školního kola, kde ve starší kategorii zvítězila Karča Pešová s básní Vítězslava Nezvala Král a vosa. Také srdečně gratulujeme! 
RECITAČNÍ SOUTĚŽ 2.JPG