ÚKOLY NA TÝDEN 30. 3. – 3. 4. 2020

1. HODINA

ÚKOLY: 1. opiš kapitolu ze sešitu

               2. vypracuj úkoly podle mapy a zapiš do sešitu

              3. podívej se na prezentaci ČR - PRŮMYSL,  stránky 1 -4, pracuj s mapami

ČR - PRŮMYSL.pdf

PRŮMYSL

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE – ENERGETICKÝ PRŮMYSL

1. stabilní energetická síť

2. vývoz elektrické energie do zahraničí

3. pracuj s mapou v atlase ČR str. 23 dole – Výroba a spotřeba elektrické energie a zjisti a napiš  do sešitu místa, kde se nacházejí:

A, tepelné elektrárny

B, vodní elektrárny + řeky, na kterých leží

C, jaderné elektrárny

D, větrné elektrárny

F, sluneční elektrárny

4. podle grafu na str.

23  nahoře charakterizuj podíl elektráren na výrobě elektřiny

5. spalování biomasy – zbytky rostlinných materiálů – rychle rostoucí byliny a dřeviny – Hodonín, Tisová, Poříčí

 

          2. HODINA

ÚKOLY: 1. opiš kapitolu ze sešitu

               2. vypracuj úkoly podle mapy a zapiš do sešitu

               3. podívej se na prezentaci ČR - PRŮMYSL,  stránky 5 -8, pracuj s mapami

ČR - PRŮMYSL.pdf

ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

1. má největší význam pro naše národní hospodářství

2. patří tam hutnictví, strojírenství, chemický průmysl, lehký průmysl – textilní, oděvní, kožedělný, potravinářský průmysl  a ostatní spotřební průmysl

HUTNICKÝ PRŮMYSL

1. rozdělujeme na hutnictví železa

                                 Hutnictví neželezných kovů

2. rozvoj od 50. let 20. století

3. největší spotřebitel elektrické energie – v blízkosti zdrojů uhlí

4, podle mapy str. 22 – 23 najdi a zapiš oblasti a města, kde je soustředěno:

A, hutnictví železa

B, hutnictví neželezných kovů

STROJÍRENSKÝ PRŮMYSL

1. nejvýznamnější odvětví

2. rozlišujeme těžké a lehké strojírenství

3. těžké strojírenství – výroba strojů velké hmotnosti – těžební, důlkní, zařízení elektráren, výroba kolejových vozidel

4. lehké strojírenství – automobilový průmysl :

A, osobní vozy Škoda Auto v Mladé Boleslavi, TCPA Kolín, Hyuandai v Nošovicích

B, nákladní vozy – Avia Praha, Tatra Kopřivnice

C, autopříslušenství -  Autopal v Novém Jičíně a v Jihlavě Bosch Diesel

D, autobusy - Iveco ve Vysokém Mýtě

E, traktory – Zetor v Brně

F, malá letadla – Aero Vodochody, Let Kunovice

                                       -  elektrotechnický průmysl:

A, domácí elektrospotřebiče – Eta Hlinsko

B, výpočetní technika – Asus v Ostravě

C, montáž – Panassonic v Plzni – televizory

5. podle mapy str. 22 – 23 najdi a zapiš oblasti a města, kde je soustředěn strojírenský průmysl