1. Hodina  25.3.
  2. Hodina  27.3.

Pracuj s atlasem České republiky a napiš zadání i úkoly do sešitu

HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Najdi na mapě str.22 - 23 a napiš 3 naleziště,  kde se těží:

Černé uhlí

Hnědé uhlí

Ropa

Tuha

Vápenec

 Stavební kámen

Lignit

Kaolín

Cihlářské suroviny

Živce

Uran

Na mapě str.21 najdi a napiš alespoň 3 naleziště, kde se pěstuje a chová:

Obiloviny

Vinná réva

Len

Chmel

Ovoce

Brambory

Řepka

Skot

Ovce

Hovězí dobytek

Koně

Prasata

Podle grafu charakterizuj písemné strukturu osevních ploch – str.21