Příprava prezentace a výkladu - Kraje ČR - podle osnovy a doplňkových materiálů

Opakování - veškeré učivo ČR - sešit