1. splnění předepsaných výstupů

Ročník

Atletika

Gymnastika

Sportovní hry

Testy

8., 9.r. – děvčata

60m, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem, 600m

Kotoul napřed, kotoul nazad, stoj na lopatkách, přemet stranou, most, váha - sestava z těchto prvků, přeskok přes kozu – roznožka, šplh na tyči

Vybíjená

přehazovaná, základy volejbalu, odbíjená, košíková, florbal

Trojskok z místa, hod plným míčem, kliky, sed-leh

 

Ročník

Atletika

Gymnastika

Sportovní hry

Testy

8.,9.r. - chlapci

60m, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem, 1000m

Kotoul napřed, kotoul nazad, stoj na lopatkách, přemet stranou, most, váha -  sestava z těchto prvků, přeskok přes kozu – roznožka, šplh na tyči

Přehazovaná, základy volejbalu

odbíjená,  florbal, kopaná, košíková

Trojskok z místa, hod plným míčem, kliky, sed-leh

- známky z těchto výstupů budou zapsány do ŽK žáka

2. aktivní přístup v hodinách

- snaha, dbaní pokynů vyučujícího, spolupráce

3. připravenost na hodinu

- cvičební úbor, cvičební obuv

Hodnocení 2. a 3. oblast hodnocení je uvedeno v podkladech pro hodnocení vyučujícího.