1.hodina 17.3.2020"

2. hodina 20.3.2020

Úkoly:  17-3.2020

práce s učebnicí: 1. zopakuj si řadové číslovky str. 54 + cv. 7 str. 54 - ústně

                                2. cv. 8 A  str. 55 – doplň podle vzoru - ústně

                               3 . cv 8 B str. 55  - vytvoř věty – písemně do sešitu – psací azbukou

ÚKOLY : 20.3.2020

Udělej do sešitu tabulku rozvrhu hodin a do ní napiš ruskou psací azbukou svůj rozvrh hodin