Opakování: 1. 5. lekce - slovíčka 1., 2., 3., 4. část

                    2. Gramatika - časování sloves - v sešitu