Pracovní činnosti -

Hodnocení:

Pro tento předmět je důležité plnit zadané úkoly dle vlastních možností. Známky v tomto předmětu jsou udělovány za každý výrobek, samostatnou práci - zpravidla 2-3 za pololetí - bude zapisováno do žákovské knížky.. Důležité pro hodnocení tohoto předmětu je celkový přístup a snaha v hodině - vedeno pouze u vyučujícího.

 Mgr. Ivana Neužilová