ÚKOLY   k   VYPRACOVÁNÍ    po  dobu  uzavření  školy   :

                       Sjeďte prosím dolů pod fotografie Usmívající se

 

S6300348.JPGS6300349.PGS6300354.JPGS6300356.JPGS6300359.JPGS6300361.JPGS6300364.JPGS6300368.JPGS6300369.JPGKlasifikace v NJ ve školním roce 2019/2020   9. třída

Vyučující: Mgr. Monika Kellerová

Pomůcky: 2x sešit č. 544

 • Školní sešit/ Schulheft
 • Slovíčka/ Vokabelheft

Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

 • Čtvrtletní/pololetní  písemné práce – vždy budou ohlášeny týden dopředu, témata pro opakování budou zapsána ve školním sešitě a zopakována společně 
 • ústní zkoušení (slovní zásoba, fráze, četba, překlad, mluvení)
 • písemné zkoušení (slovní zásoba, překlad, porozumění) 
 • tematické prověrky – po ukončení každého tematického celku
 • projekty (samostatné práce po probrání každé lekce)

 

Jednotné hodnocení písemných prací:

90% - 100%

=

1

75% - 89%

=

2

51% - 74%

=

3

25% - 50%

=

4

0% - 24%

=

5

 

Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v žákovské knížce. Tyto známky budou mít hlavní vliv na celkové hodnocení žáka z předmětu.

Výsledky hodnocení následujících aktivit budou zapsány v sešitě žáka nebo pouze v klasifikačním sešitě učitele: 

 • aktivita, úkoly navíc
 • domácí úkoly – splnění úkolu
 • zapojení do soutěží a výsledky soutěží

 

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity – hlavní důraz bude kladen na výsledky čtvrtletních písemných prací a tematických prověrek.

 

Důležitá pravidla:

 • V případě že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc.
 • Pokud bude žák hodnocen z tematické prověrky známkami 4 nebo 5, bude mít možnost psát opravnou prověrku. Na termínu přezkoušení se samostatně domluví s vyučujícím. Do klasifikace se počítají obě známky.
 • Pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučujícího včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva, a to již po dobu jeho nepřítomnosti. Doplněné učivo předloží žák po návratu do školy.   

 

 


PŘÍPRAVA  NA  PEČENÍ  VÁNOČNÍCH  ROHLÍČKŮ -   A)

Dne  17.12.2018 jsme se pustili se skupinkou němčinářů do přípravy vánočního cukroví .

 

                                     "  Die  weihnachtlichen Hörnchen  "

                                 Notwendiger Wortschatz :    die Vorbereitung

Wir treiben : 25 dg Mehl, 18 dg Butter, 10 dg Nüsse, 6 dg Puderzucker, 2x Eigelb  

S6300330.JPG

S6300331.JPG

S6300332.JPG

S6300333.JPG

S6300334.JPG

S6300337.JPG

S6300338.JPG

S6300339.JPG

S6300340.JPG

S6300341.JPG

S6300342.JPG

S6300344.JPG

S6300347.JPG

S6300348.JPG

S6300349.JPG

S6300354.JPG

S6300356.JPG

S6300359.JPG

S6300361.JPG

S6300364.JPG

S6300368.JPG

S6300369.JPG

 

Wir freuen sich schon auf den nächsten Unterricht  !!!   Usmívající se Líbající

 

                                         2.  TEIL   :

S6300425.JPG

S6300423.JPG

S6300424.JPG

S6300426.JPG

S6300427.JPG

S6300428.JPG

S6300430.JPG

S6300431.JPG

S6300434.JPG

S6300435.JPG

S6300436.JPG

S6300437.JPG

S6300438.JPG

S6300439.JPG

5.jpg

3.jpg

4.jpg

8.jpg

6.jpg

 

 

 Alles schmeckt sehr ausgezeichnet !!!!!!!  RozpačitýLíbajícíUsmívající se

 

 

     ÚKOLY     k     vypracování   po   dobu   uzavření   školy   :  

 

Moji milí, vypracujte všechny úkoly prosím svědomitě a co

 

nejlépe, osobně je zkontroluji a oznámkuji. Je jich minimum a

 

opravdu jsem vybrala  jen to nejdůležitější. Vše pište do školního sešitu

 

Schulheft . Pokud si nebudete

 

vědět rady, můžete mne kontaktovat, ráda vysvětlím Usmívající se 777186125.

                                    UČIVO  BŘEZEN

 

           do   :    13.3. 2020

-   slovíčka   L6 -  dokonale naučit z papíru ode mne !

-  UČEBNICE  strana 56  -  podle obrázků se perfektně naučit všechny dopravní   prostředky, říkat si to nahlas !

 

            do   :    20.3. 2020

- do školního sešitu opsat sloveso  " wollen "  / chtít /

1. ich  will                  1. wir  wollen

2. du  willst                2. ihr  wollt

3. er,sie,es  will         3. sie, Sie  wollen

- VYPRACOVAT  ode mne PL - pracovní list č. 2   /  cvič. 9, 11, + doplň /

 

       do   :    27.3. 2020

- zopakovat sloveso : wollen

- UČEBNICE  strana 57 - dole je gramatika - spojka  "  deshalb "  ( proto ) - dává se po ní ve vedlejší větě nepřímý pořádek slov - tedy na 1.místě je přísudek a na 2. místě je teprve podmět .

-  VYPRACOVAT ode mne PL  č. 3  / cvič. 13, 14, 2,  kromě cvič.15 - poslech Zamračený /

 

           do   :    3.4. 2020

- pracovní list  PL -  č. 4 - ode mne

-  co znamenají dané předložky česky ?

b )  Napsat písemně celé věty - odpovědi  na otázky

zopakovat si časování  :    " wollen /  použít ve cvičení 7.) 8.)  v PL č.4 / -

dokonči věty ,   +  vymysli  5  vět  vlastních .  Usmívající se

 

                                      UČIVO    :     DUBEN 

 

    do   :  10.4. 2020

LEKTION  7   -   naučit se dokonale slovíčka - celý týden- jen tento úkol, denně si tosjeďte alespoň 2x ,  rozdělte si slovíčka na 2 tématické celky :   e Kleidung - oblečenía s Wetter -  počasí 

LE 7 - 9.roč..jpg

 

 do   :  17.4. 2020

UČEBNICE -   strana  -  60 -  cvičení  věta : 1.- 8.  / Které měsíce to jsou ? /

Richtig x Falsch ?  Otázky, co je pravda ?

UČEBNICE  -   strana  -  61  -  cvičení   věta :  1. - 6.  /  Přiřaď foto k textu /  - pozor : je tam sloveso haben a sein v préteritu - minulý čas, kdo zapomněl - zkoukne to Usmívající se

 

do   :  24.4. 2020

UČEBNICE  -  strana  63 -  nauč se slovíčka spolu s obrázky Mrkající

UČEBNICE  -  strana  64 - "Familie Braun in Kroatien"- čti a přelož + OTÁZKY strana 64 a)

 

 do   :  1.5. 2020

UČEBNICE  -   strana  65 - text  : " Mode in der Schule " - přelož , Richtig x Falsch

b) strana 65 - zopakuj zájmena přivlastňovací - UČEBNICE  -  strana 66 - GRAMMATIK Usmívající se

                                                          DRŽÍM  PALCE  !!!

 

   UČIVO    :     KVĚTEN

 

  do   :  8.5. 2020  -    LEKTION 8 - viz obrázek dole

  vypište si slovíčka nebo si označte zvlášť : podstatná jména, slovesa a pelmel - různé +  NAUČIT SE !!!

 

do   :  15.5. 2020

 

 
- strana 67 - číst nahlas + přelož :
Afrika, Austrálie,Evropa, Asie, Severní Amerika , Jižní Amerika

 

 

 

PERFEKTUM - minulý čas / bližší nedávná minulost / - opište si do Schulheft :

 

 

 

ich habe gemacht - já jsem udělal

 

ich habe telefoniert - já jsem telefonoval

 

ich habe gekauft - já jsem  koupil

 

ich habe eingekauft - já jsem nakoupil

 

ich habe gekocht - já jsem vařil

 

es hat geschmeckt - ono chutnalo

 

 

 

slovesa zakončená na - ieren = telefonieren - nedává se do minul. času - perfekta předpona : ge

 

 

 

UČEBNICE - strana 69 - cvičení 3.) - zkuste doplnit - věty jsou ve cvič.2.) na str. 68

 

 

 

do   :  22.5. 2020

 

 

 

UČEBNICE  strana 69 - cvičení 4.) - doplň i bez poslechu :)

 

 

 

zkopírujte si odkaz na YouTube :  https://www.youtube.com/watch?v=WR3ZHHw4dyU

 

 

 

 a pusťte si minulý čas v němčině :-)      / 9:50min /

 

 

 

do   :  29.5. 2020

 

 

 

UČEBNICE - strana  70 - celou stranu přečti a přelož +

 

 

 

doplň cvičení 7 na straně 71  -  z textu

 

 

 

 
 
 
 
 
IMG_20200505_173945.jpg