Kontrola z minulého týdne : výsledky9.pdf

V tomto týdnu začneme s lomenými výrazy:

Nejprve si zopakuj řešení jednoduchých rovnic.

Do sešitu si vypočítej

a) 2x +3 = 3x +4       b) t - 2 = 3t - 4       c) 5r - 2 + r = 2. ( 3r + 1 )     d) ( 4a - 3) /2 = a/4 + 3/4

Vytiskni a vlep do sešitu, nebo opiš :  LV9.pdf  dle zadáni vyřeš v pracovní sešitě : 39/1,2, pro dobré matematiky ještě 39/4,5  

Nejprve si pusťte video!!!: https://www.youtube.com/watch?v=L5X0QPzJs6o

Tento týden nic neposíláte!