Pokračujeme s přípravou na lomené výrazy.

Kontrola z minulého týdne: výsledkyV9.pdf

V tomto týdnu připomeneme výrazy a počítání s mnohočleny

Do sešitu opiš tyto body:

Téma: Opakování mnohočlenů

  • určení hodnoty výrazu - dosadit do výrazu za "písmenka" čísla a vypočítat
  • sestavení výrazu dle slovního zadání   součet+, rozdíl-, součin ., podíl :
  • mnohočleny - jednočlen, dvojčlen,....koeficient je číselná hodnota, proměnná je písmeno
  • sečítání a odčítání - pouze stejné symboly!
  • násobení - roznásobit každý člen s každým 
  • dělení - jde zapsat i zlomkem a stejné pokrátit

K procvičení jednotlivých bodů je tu opět pracovní list. Vypočítejte co půjde, doufám, že vše a pošlete na email.   výrazy9.pdf

Pátek: Svátek práce....přeji všem krásný prodloužený víkend.