Pokračujeme s lomenými výrazy, jde vlastně o zlomky s proměnnou.

Kontrola z minulého týdne: kontrola9.pdf

Tento týden budeme lomené výrazy sečítat a odečítat, jde o obtížnější učivo, proto jsem vybrala jen základní příklady, které se znalostí počítání zlomků, jdou vyřešit. 

 Do sešitu zapsat: Téma: sečítání a odečítání lomených výrazů 

opište vzorové příklady ze strany 108/Příklad 2 a, b, c 

Na přiloženém pracovním listě si vyberte příklady k řešení, nejlépe první sloupec u 1, 2, 3, 6 a řešte do sešitu. Nezapomeňte na podmínky ( jmenovatel se nesmí rovnat nule!!!, jsou-li čísla, podmínky se neurčují). Neposílejte, blíží se nám červen, probereme to ještě společně na konzultacích.

Pracovní list: pracovní list9 (1).pdf

Vhodné video: https://www.youtube.com/watch?v=dAtjtVKkitY  opět stačí jen prvních 10 minut

Kdo nebude chodit Mlčící budu vkládat pracovní listy na opakování, které mi budete zasílat. Nějak ten školní rok musíme ukončit.Překvapený

Přeji pěkné dny,

Neužilová