Geometrická tělesa - kužel

Do sešitu si vždy zapiš téma hodiny a vypracuj zadaný úkol

Úterý:Téma: Kužel

Překresli obrázek uprostřed na str. 63 i s popisem. Opiš si řešený příklad 1 str. 63-64

Středa: Téma: Povrch kužele

Opiš si vzorec pro výpočet - rámeček str.65 a řešený příklad 1  str.65

Čtvrtek:Téma:  Užití vzorce 

Pro dosazení do vzorce vždy potřebuješ poloměr ne průměr d a délku boční strany ne výšku kužele ( jde dopočítat pomocí pythagorovy věty!)

Využij řešené příklady v učebnici. k vyřešení příkladů:   67/3,   67/4

vždy si situaci načrtni a vyznač zadané údaje. Pozor u př. 4 se počítá pouze plášť bez podstavy .

Pátek: Téma: Model kužele

Dle postupu na straně 66/1 vytvoř model kužele, tento potom jako rozloženou síť vlep do sešitu

Držím palce :o). 

Pro procvičení jde využít některé weby. např:  https://www.skolasnadhledem.cz/   po zadání tématu jde vybrat s nabídky.

Přeji pěkný týden, pro dotazy využijte email: neuzilka@seznam.cz