V tomto týdnu si vyzkoušíme lomené výrazy rozšiřovat a krátit

Nejprve si proveď kontrolu v pracovním sešitě: vysledky9.pdf

Do sešitu zapiš: Téma: Úpravy lomených výrazů

1. rozšiřování 106/Příklad 1a,b opiš řešený příklad

2. krácení 107/Příklad 2 a, b, c, d opiš řešený příklad. 

Pomocí těchto vzorů vypočítej v pracovním sešitě

40/2,3 pro šikovnější  i 5,6 tam se musí nejprve upravit pomocí vzorců, nebo vytýkáni

41/1,2, pro šikovnější 3   - "dole dělím a  tím co mi vyjde, zpět nahoru násobím" - kolečko stejně jako u zlomků.

Nezapomínejte, že u každého příkladu musí být napsané podmínky, tj kdy by dole ( ve jmenovateli) byla nula ( látka z minulého týdne)

Nemusíte posílat. 

Podívejte se na vysvětlující video:

Krácení LV:  https://www.youtube.com/watch?v=nVvmODSYMKY  stačí 10 minut, pak už jsou těžké příklady

Rozšiřování LV: https://www.youtube.com/watch?v=skicnn2CIbk  opět stačí 8 minut videa.

Přeji příjemný týden