Milí žáci, už máte po přijímačkách, tak pokračujeme. Zveřejňuji stručné informace o hvězdách, které jste si už asi vyhledali. Na konci zápisu jsou opět otázky. Napište si odpovědi do sešitu a ofocené zašlete opět na email istokova@seznam.cz .

Tak pro kontrolu:

 

Hvězda

Hvězdy vznikají zahuštěním prachoplynných mračen, kdy dochází k nárůstu teploty a tlaku. Hvězda je vesmírné těleso veliké hmotnosti a velikosti, ve kterém vzplanula termonukleární reakce. Díky tomu vydává světlo a teplo. Hvězdy se seskupují ve hvězdokupách a ty pak v galaxiích.

Rozdělení hvězd:

• Obři – hvězdy s průměrem větším než průměr dráhy Země kolem Slunce.

• Trpaslíci – naše Slunce.

Záření hvězd

Termonukleární fúze obecně je reakce, kdy se spojují jádra lehkých atomů za vzniku jádra těžšího. Při termonukleárních reakcích se uvolňuje obrovská energie, která se vyzáří ve formě světla a tepla. Teploty potřebné pro takové reakce jsou řádově stamilióny stupňů Celsia. Při uvedených teplotách jsou všechny atomy už dávno úplně ionizovány, vzniká směs „holých“ jader a elektronů – plazma.

Planeta

Planety mají mnohem menší hmotnost a velikost než hvězdy a okolo hvězd obíhají. Tvoří tak spolu se svojí hvězdou soustavu (např. Sluneční soustava). Planety neprodukují žádnou energii, neboť na nich nedochází k termonukleárním reakcím. Energii získávají z hvězd nebo z gravitačních sil. Okolo planet někdy obíhají měsíce.

Zánik hvězd

Zánik hvězd není pro všechny hvězdy stejný, rozhodujícím kritériem je hmotnost hvězdy. Závěrečná stadia hvězd:

• bílý trpaslík – hvězda velikosti našeho Slunce

• neutronová hvězda – hvězda s hmotností několikrát větší než Slunce

• černá díra – hvězda s hmotností až 40x větší než Slunce

Zajímavost: Gravitační pole černé díry je tak silné, že pohlcuje všechna tělesa z jejího okolí, dokonce i světlo. Z černé díry nemůže nic vylétnout, ani světlo, proto černou díru nevidíme.

Galaxie

Hvězdy se shlukují do větších celků, kterým říkáme galaxie. Galaxie jsou seskupením kosmických těles, plynu a prachu. Naše Galaxie Mléčná dráha obsahuje až 300 miliard hvězd vytvářejících plochý disk. Kromě naší Galaxie se ve vesmíru vyskytují miliony dalších galaxií. Většina galaxií je gravitačně vázána s množstvím jiných galaxií.

Slunce

Slunce je hvězda nejbližší k Zemi, jejíž povrch zásobuje teplem a světlem. Světlo dorazí k Zemi přibližně za 8 minut (přičemž z druhé nejbližší hvězdy Proxima Centauri dosáhne světlo Zemi za 4,22 roku). Vzdálenost mezi Zemí a Sluncem je 1 AU (astronomická jednotka) = 150 milionů kilometrů. Od zdánlivého pohybu Slunce se odvozuje i pravý sluneční čas. Je základem měření času v běžném životě.

Energie slunečního záření pohání téměř všechny procesy, které na Zemi probíhají. Je na ní závislé podnebí, změny počasí i teploty, významně se podílí na přílivu a odlivu. Pomáhá udržet na zemském povrchu vodu v kapalném skupenství, je klíčovým faktorem pro fotosyntézu rostlin a umožňuje živočichům vidět.

Zemská atmosféra propouští jen část spektra slunečního záření – všechny složky viditelného spektra, část ultrafialovéhoinfračerveného a radiového záření.

 

Otázky:

1)    Proč se střídá den a noc? Co je polární noc?

2)    Proč se střídají roční období?

3)    Z čeho je vyvozen den a z čeho rok?

4)    Jarní a podzimní rovnodennost. Kdy nastává a co se odehrává?

5)    Letní a zimní slunovrat? Kdy nastává a co se odehrává?