Milí žáci,

přeji příjemné dny. Děkuji žákům, kteří mi zaslali vypracovanou práci o Sluneční soustavě, přestože to nebylo zadáno.

Pro kontrolu zveřejňuji stručné odpovědi na zadané otázky:

1)    Sluneční soustava (SS) vznikla podle vědeckých teorií přibližně před 4,6 miliardami let gravitačním smršťováním molekulárního mračna. Tvoří ji Slunce, 8 planet, velké množství planetek, meteoroidů a komet a měsíců.

2)    SS tvoří 8 planet: Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun.

3)    1. skupina – Planety pevné, také se jim říká kamenné nebo terestrické nebo také planety zemského typu. – první čtyři.

Hmotnost, chemické složení a i vnitřní stavba přibližně podobná naší Zemi, menší rozměry, vysoká hustota, pevný povrch, pomalá rotace, pohybují se v malých vzdálenostech od Slunce. Tyto planety tvoří vnitřní SS.

2. skupina – Planety plynné, plynní obři, tvoří vnější SS. Mají mnohem větší rozměry než kamenné planety, menší hustotu, nemají pevný povrch, rychle rotují, všechny čtyři mají kolem sebe systém prstenců a měsíců. Většina hmoty je kapalná – stlačené plyny.

4)    Komety – těleso Sluneční soustavy složené z ledu a prachu, vznikají pravděpodobně ve vzdáleném Oortově oblaku, pohybují se většinou po elipse. Když se přiblíží do vnitřní části SS, ledové vrstvy se začnou odpařovat, kolem komety se vytváří koma a vítr způsobí, že za kometou se vytváří ohon směřující od Slunce.

Meteoroidy – tělesa ve SS, která se pohybují mezi planetami, mají velikost mm – desítky metrů, větším se říká planetky. Některé proletí zemskou atmosférou a dopadnou na Zemi, těm říkáme meteority.

5)    Družice je objekt, který se pohybuje kolem většího kosmického tělesa. Dělíme na:

  • Přirozené – jsou to Měsíce planet
  • Umělé – kosmická tělesa vyslaná do Vesmíru člověkem

 Nyní bychom se zaměřili na Slunce. Protože Slunce je naše nejbližší hvězda, napište si stručné informace o hvězdách. Návodné otázky:

1)    Hvězda – vesmírné těleso, složení, čím se liší od planety.

2)    Záření hvězd

3)    Vznik hvězdy

4)    Vývoj hvězdy

5)    Zánik hvězdy

6)    Slunce