Milí žáci,

děkuji za zaslání teorií o vzniku Vesmíru. Zvládli jste to různě. Někteří vypracovali pěkné prezentace, jiní zpracovali informace formou článku, bohužel našlo se pár jedinců, kteří neudělali nic. Chválím poctivě pracující žáky a velmi si vážím jejich práce. Samostudium vás dobře připraví na zvládání studia na střední škole. Vaše domácí práce bude zohledněna při závěrečném hodnocení. Nyní pokročíme ve studiu Vesmíru dál a zaměříme se na Sluneční soustavu. Pomocí návodných otázek zpracujte téma Sluneční soustava.

Přeji Vám pěkné dny a hodně úspěchů při přijímacích zkouškách a přijímacích řízeních.

J. Ištoková

Sluneční soustava

1)   Kdy přibližně vznikla Sluneční soustava?

2)   Které planety tvoří Sluneční soustavu?

3)   Planety Sluneční soustavy dělíme na dvě skupiny. Uveď podobné znaky planet jedné i druhé skupiny.

4)   Komety, meteority a další vesmírná tělesa. Najdi informace o těchto tělesech. Zjisti, které komety pravidelné prolétají Sluneční soustavou?

5)   Přirozené družice planet.