Jaderné reakce

Přeměny jader vyvolané vzájemným působením (srážkami) s jinými jádry nebo částicemi nazýváme jaderné reakce. Mohou vzniknout jádra úplně jiných prvků. 
Pro vznik některých jaderných reakcí je třeba dodat energii z vnějšku, například dostatečným urychlením nebo zpomalením částic.

 
Jaderné reakce můžeme rozdělit na dva typy

  • Štěpení jader
  • Slučování jader (Používá se název jaderná syntéza nebo fúze.)

 

Jadernou reakcí dochází k přeměně prvků. Jadernou reakci mohou vyvolat částice alfa, beta, protony, neutrony.

Při štěpení jader se uvolní velké množství energie ve formě tepla. Toho se využívá v jaderné energetice. Jaderné reakce se zde řídí, nadbytečný počet neutronů se odstraňuje, aby nedošlo k výbuchu.

Doporučuji shlédnout na youtube film Mocný atom, kde je znázorněno štěpení Uranu pomocí neutronů.

 

Opakování učiva: Převeď na základní jednotky

1)    520 cm =

2)    900 cm2 =

3)    120 l(litrů) =

4)    1,8 g/cm3 =

5)    5 min =

6)    0,8 MW =

7)    6,5 kN =

8)    3,2 t =

9)    750 g =

10) 100 mA =