1. hodina 23.3

2. hodina 25.3.

1. napiš do sešitu kapitolu Německo mezi dvěma válkami - 20. a 30. léta

2. kapitolu se nauč

 

NĚMECKO MEZI DVĚMI SVĚTOVÝMI VÁLKAMI

20, A 30. LÉTA

 1. NĚMECKO VE 20. LETECH

Německo – po první světové válce hospodářské problémy – platí vysoké reparace, ztráta území, z toho plynou sociální problémy – nezaměstnanost, bída, inflace – znehodnocování měny, nespokojenost – stávky a demonstrace

Rok 1918 – vzpoury, které vedou k revoluci, útěk císaře Viléma II., vyhlášena republika, revoluce ukončena, postavení lidu se nezlepšilo, nová revoluce – organizovaná komunistickou stranou – poražena

Rok 1919:

 1. volby – vítězí sociálně demokratická strana
 2. vytvořena výmarská republika – název podle města Výmar, kde byla vyhlášena
 3. Německo prožívá hospodářskou krizi, vysoká nezaměstnanost, nespokojenost – stávky a demonstrace, další inflace
 4. Nespokojenost s uspořádáním světa po 1. světové válce – versailleský systém

Rok 1923  - sílí fašismus, v čele Adolf Hitler – slibuje vyřešení problémů v zemi, fašisté zorganizovali puč s cílem převzít moc v zemi, puč poražen, Hitler uvězněn, ve vězení napsal knihu Mein Kampf – ideologie fašismu

Problém reparací – válečných náhrad – Německo odmítlo platit válečné náhrady Francii, ta obsadila průmyslovou oblast Porúří, to znamenalo úplný hospodářský rozvrat Německa – vypukla tzv. rúrská  krize – vyřešena diplomaticky díky aktivitě Anglie a USA – Francie vrátila Porúří Německu, bylo obnoveno placení reparací Francii

1929 – 1933 – světová hospodářská krize – Německo postiženo nejvíce ze všech zemí Evropy – 5 miliónů nezaměstnaných, četné stávky, roste nacionalismus, Německo začíná zbrojit, sílí podpora fašismu, zároveň sílí i vliv komunistické strany

2.      NĚMECKO VE 30. LETECH

Rok 1933 – Adolf Hitler v čele fašistů uskutečnil druhý puč – vítězný – jmenován říšským kancléřem, nastolena fašistická diktatura, která prosazovala nacismus – německý fašismus:

 1. Rasismus – učení o rasách a o nadřazenosti jedné rasy nad druhou, k ovládnutí ostatních ras je určena árijská rasa – modroocí blonďáci
 2. Nacionalismus – zdůrazňování vlastního národa, Němci jsou předurčeni ovládnout celý svět – zdegenerované západní národy budou podřízeny Německu, méněcenné východní národy budou vyhlazeny
 3. Světovládné plány -  - výbojné války – získat pro Němce nová území – vytvořit velkoněmeckou třetí říši
 4. Pronásledování politických odpůrců, zákaz komunistické strany a později i ostatních stran, likvidace parlamentu, budování koncentračních táborů – věznění politických odpůrců a Židů
 5. Antisemitismus nenávist k Židům, jejich vyčlenění ze společnosti- žlutá hvězda a postupná likvidace v koncentračních táborech
 6.  V čele vůdce -  fuehrer

 

Opory Hitlera:

 1. NSDAP – politická strana podporující Hitlera a fašismus
 2. SA – ozbrojené oddíly NSDAP
 3. SS  - ozbrojené jednotky
 4. Gestapo – německá státní tajná policie

Sliby Hitlera:

1.      Rolníci dostanou půdu na dobytých územích

2.      Dělníci dostanou práci a vyšší mzdy – díky válečným zakázkám

3.      Dá zisky podnikatelům z válečných zakázek

4.      Vrátí Německu jeho postavení a slávu

Na jeho straně většina národa

Norimberské zákony – zbavovaly Židy německého občanství a s tím spojených práv a zakazovala smíšená manželství, protižidovský teror

Křišťálová noc – vyvrcholení protižidovského teroru, pogromy na Židy vypalování synagog, obchodů a obydlí, židovské firmy převáděny do německých rukou shromažďování Židů v ghettech,,odváženi  do koncentračních táborů

Noc dlouhých nožů – oddíly SS povraždily na Hitlerův rozkaz příslušníky SA – obavy z velké moci oddílů SA

Požár budovy říšského sněmu a lipský proces – nacisté zapálili říšský sněm, z toho obvinili své politické odpůrce – pronásledováni – uspořádán lipský proces s údajnými viníky,k světová veřejnost proti fašismu

Ostatní fašistické státy v Evropě:

 1. Polsko – v čele Josef Pilsudski   - polofašistická diktatura
 2. Španělsko – v čele Primo de Rivera, později diktátor Franco
 3. Bulharsko