1. hodina 16.32020: 1. opsat do sešitu kapitolu Hospodářská krize v Československu

                                                                            Fašismus

                                  2. naučit se tuto kapitolu

Hospodářská krize v Československu.

 1. Postihla všechna odvětví hospodářství, začala jako krize zemědělská, poté krize průmyslová a nakonec krize finanční
 2.  Postihla všechny vrstvy společnosti bankroty, bída
 3. Nejvíce postižena Podkarpatská Rus, pohraničí – Sudety a Slovensko
 4. Vládly vlády široké koalice – v čele F. Udržal a J. Malypetr

Opatření na zmírnění krize: 1. podpory v nezaměstnanosti pro odborově organizované dělníky

                                                  2. státní podpory – 20 Kč pro rodiny a 10 Kč pro jednotlivce na týden – žebračenky

                                                   3. veřejné stravovací akce – vydávaní jídla na ulicích, mléčné a chlebové akce

                                                  4. zásahy státu do ekonomiky – řízení výroby

                                                   5. státní subvence a zakázky

Politické důsledky krize:  1. nezaměstnanost a špatné životní podmínky dělnictva vedly ke stávkám a demonstracím, v čele Komunistická strana – nejvýznamnější mostecká stávka v r. 1932

                                              2. růst nacionalismu v pohraničí – Sudety a na Slovensku

                                              3. bída vedla k vystěhovalectví ze země

 

FAŠISMUS.

Název – znak úředníků římského impéria – svazek prutů se zaťatou sekyrou – fasces – přejat jako symbol fašismu

Podmínky pro vznik fašismu:

 1. velké ztráty a válečný dluh
 2. politická nestabilita
 3.  hospodářské problémy

      - hospodářská krize

4.    rostoucí popularita komunistů.

5.    nespokojenost s Versailleskou smlouvou

Hlavní principy fašismu:   1. nacionalismus - vše je podřízeno zájmu národa

                                             2. totalitní režim - stát je víc než jedinec

                                             3. jedna strana, jeden vůdce - může zachránit stát

                                             4. hospodářská soběstačnost

                                             5. militarismus a násilí, důležitá je válka - Silnější je v právu

2. hodina 18.3.2020: 1. opsat kapitolu  Fašismus - Itálie do sešitu

                   2. tuto kapitolu se naučit

Fašismus – Itálie.

 1. Fašismus vznikl v Itálii
 2. Zakladatel a tvůrce italského fašismu Benito Mussolini
 3. Důvody vzniku fašismu:  A, hospodářské problémy – hosp. krize, bída, nezaměstnanost

                                            B, politické problémy – časté střídání vlád – nedokáží vyřešit problémy v zemi

                                            C, Itálie patří mezi vítězné státy 1. světové války -  nedostala válečné náhrady ani území

                                             D, nacionalismus – zdůraznění významu vlastního národa – slavná minulost, je předurčen vládnout světu

 1. Mussolini založil polovojenské oddíly, které ho podporovaly – fasci di combattimento, získal na svou stranu obyvatele – slib, že zavede pořádek v zemi, zlepší životní úroveň
 2. R.1922 – uspořádal se svými stoupenci pochod na Řím, král Viktor Emanuel ho jmenoval ministerským předsedou – řídil policii, mohl vydávat zvláštní nařízení, postupně soustředil moc ve svých rukou
 3. Činnost Musssoliniho: A, nazýval se duce – vůdce národa

                                         B, pronásledoval politické strany, likvidoval odpůrce

                                          C, omezil moc parlamentu

                                          D, státní kontrola nad hospodářstvím

                                           F, dohled nad tiskem

                                            G, omezení občanských svobod

 1. Zavedena fašistická diktatura
 2. Lateránské dohody -  1929 – dohoda mezi Mussolinim a papežem – obnoven papežský stát – Mussolini vládce Itálie
 3. Zahraniční politika – výboje – ovládnutí Albánie a Jugoslávie – Chorvaté spojenci, spolu ovládli Srbsko