16.3.2020

Sdělení: 1. sledujte webové stránky školy

                2. na webu školy jsou zveřejněny úřední hodiny na škole

                3. dále je na webu uvedena možnost přípravy na přijímací zkoušky ČT 1 - ŠKOLA DOMA - _ úterý, čtvrtek ve 14 hodin

                 4. kdo si nechal učebnice a atlasy ve škole, může si je vyzvednout, kontaktujte mě emailem, kdy přijdete, otevřu vám školu i třídu

                 5. pokud budete cokoli potřebovat, kontaktujte mě nebo ostatní vyučující mailem

                 6. zadané úkoly vypracujte průběžně, průběžně opisujte zápisy i ostatní úkoly, po návratu do se vše jen zkontroluje a shrne a potom prověří

                  7. sledujte další informace ohledně konání přijímacích zkoušek

                  8. SCIO uvolnilo zdarma testy pro přijímací zkoušky, projděte si je